18 november 2021

Ligna Energy AB, som är ett avknoppningsbolag från Linköpings universitet, har utsetts till en av två vinnare i innovationstävlingen Startup 4 Climate. Priset delades ut vid klimattoppmötet COP26 i Glasgow som nyligen har avslutats.

Peter Ringstad, vd Ligna Energy, med ett tryckt batteri i handen. Peter Ringstad, vd för Ligna Energy med de tryckta batterierna. Christian Åslund

– Det är jättekul och uppmuntrande, inte minst för att det var i konkurrens med andra duktiga bolag, säger Peter Ringstad, VD på Ligna Energy AB som har sitt säte i Norrköping. Det är en miljöutmärkelse för att vi gör en banbrytande batteriteknik. Det är tack vare forskningen vid LiU som det här har blivit verklighet.

Priset på en miljon kronor blir ett välkommet bidrag för att fortsätta utveckla de biobaserade batterier som tillverkas av restprodukter från den svenska skogen.
Ligna Energys verksamhet har sin grund i forskning som bedrivits i drygt tio år vid Laboratoriet för organisk elektronik (LOE) vid Linköpings universitet. Målet är att få en klimatneutral, storskalig och kostnadseffektiv lagring av el, vilket enligt Peter Ringstad är en förutsättning för att övergå till ett fossilfritt samhälle.

– Miljontals småenheter behöver energi och storskaligt så måste man ha batterier för att lagra energi när sol och vind inte lyser respektive snurrar. Har man inga batterier så kan man inte ställa om samhället till fossilfria bränslen. Man kan inte stänga av värmen för att solen inte lyser. Men då måste batterierna produceras på ett hållbart sätt.

Stort språng

Än så länge är Ligna Energy AB ett produkt- och utvecklingsbolag där Linköpings universitet är en samarbetspartner. Bolaget tillverkar komponenter som är industriellt tillverkade men i små serier som används i olika pilotprojekt.
– Det är ett väldigt stort språng att ta sig från en forskningsidé till en tillverkad produkt när det gäller batteriteknologi, säger Peter Ringstad. Har vi minsta chans att lyckas så är det enormt.

Batterierna som praktiskt taget kan kallas träbatterier tillverkas av lignin, en restprodukt från skogen. Alla träd innehåller cirka 25 procent lignin men det finns variationer i kvalitén beroende på vilket trädslag som används, berättar Peter Ringstad. Ju hårdare trädslag, desto bättre.
– En viss blandning av trädslag spelar inte så stor roll, men om det fullständigt skiftar från ett trädslag till ett helt annat så kan det bli en variation, men det är inget som vi ser som ett problem. Vi kan hantera en viss variation då man processar ligninet i ett par steg så man tar bort en del av variationerna.

Drift av sensorer och stationär lagring av el

I framtiden ser han två huvudområden där bolagets batteriteknik kan bli en framgång. Det ena handlar om att driva sensorer i uppkopplade enheter. För dem som rör sig inom teknikvärlden så vet man att det handlar om så kallade IOT-applikationer.
– Det kan till exempel handla om temperatur- och energistyrning i byggnader. Då behöver man mäta data på olika ställen så att man vet vad man ska öka och minska. Våra batterier driver sådana sensorenheter trådlöst så att man inte behöver byta batterier i dem.

Det andra avser stationär lagring av el, i hög grad kopplat till konsekvenserna av omställning av energisystemet till ett mer hållbart och fossilfritt.
– Vi satsar här initialt på applikationer i fastigheter med solenergi, samt för att underlätta uppladdning av elbilar och frekvenskontroll på elnätet. Dessa är växande marknader som prioriterar miljövänlighet och säkerhet, men där varje leverans har en begränsad omfattning, vilket är bra för ett bolag under uppskalning av produktionskapacitet, säger Peter Ringstad.

Forskningen vid LOE vid LiU spänner över ett brett spektrum av områden. All forskning bygger i viss utsträckning på organiska elektronikmaterial, det vill säga elektroniskt ledande polymerer och molekyler samt joniskt ledande polyelektrolyter.

Läs mer om tävlingen Startup4Climate här 

Senaste nytt från LiU

Forskarnas tre förslag för att klara EU:s klimatmål

Chansen att nå EU:s klimatmål stärks genom satsning på nya tekniker som tar bort koldioxid ur atmosfären. Problemet är att det idag är olönsamt, men det finns lösningar på det. Det skriver forskare från bland annat Linköpings universitet.

Luciatåg utomhus på kvällen

Mörk Lucia: Linneornas luciatåg med urkraft

Sent på kvällen på luciadagen bjuder Den akademiska damkören Linnea på ”Mörk Lucia”. Det är en ny tradition, men byggd på gamla traditioner, som är på väg att etableras.

Person (Qilun Zhang) i blå labbrock arbetar i dragskåp.

Trämaterial ger pålitliga organiska solceller

En rå variant av ett av naturens vanligaste organiska material – lignin – kan användas för att skapa stabila och miljövänliga organiska solceller. Det visar forskare vid LiU och KTH i en studie publicerad i Advanced Materials.