Vad säger kommunernas facebook-uppdateringar om den politiska dagordningen? 

Svenska kommuners facebook-inlägg – vad säger de om de politiska dagordningarna?

Porträtt av Matthew Loftis och Royce Carroll.

Bilden: Matthew Loftis och Royce Carroll undersöker vilka ämnen som finns på de politiska agendorna. Foto: Anna Valentinsson/LiU

Det undersöks i det pågående forskningsprojektet ”Comparative Local Government in the Nordic Region” som finansieras av Vetenskapsrådet. CKS hade i augusti besök av forskarna Matthew Loftis, Aarhus universitet och Royce Carroll, University of Essex, som tillsammans med bland andra Gissur Ó Erlingsson vid CKS jobbar i projektet.

Protokoll läses via maskininlärning

Genom att köra protokoll från kommunfullmäktige och kommunstyrelser med hjälp av så kallad maskininlärning kan stora mängder data analyseras. Syftet är att undersöka de politiska dagordningarna i nordiska kommuner: Vilka ämnen hamnar på den politiska agendan? Vilka röster lyssnar makthavarna till? 

Tekniken är avgörande i projektet. De offentliga protokollen behöver finnas i digital form och algoritmer behöver skapas för att ”lära” dataprogrammen som plöjer igenom de stora datamängderna att identifiera ämnen och sortera informationen för att det sedan ska gå att göra rätt analyser.

– Danmark och Norge har liknande system för att lagra sina uppgifter, så där gick jämförelserna att göra. Men samma metod gick inte att applicera på svenska kommuner, där är skillnaderna alltför stora. I stället har vi tittat på vad de svenska kommunerna skriver om sig själva i sociala medier. Vi har analyserat 300 000 poster på facebook, säger Matthew Loftis.

Vad kommunerna vill visa

Att sökningen och analysen av svenska kommuners facebooksidor tog åtta minuter (!) att genomföra, säger en del om kapaciteten med maskininlärning. 
– Facebook-inläggen visar inte vad kommunerna gör, utan vad kommunerna vill tala om att de gör. Där hamnar det man vill dra uppmärksamheten till och som skapar publikt engagemang, säger Royce Carroll.

Kontakt

Senaste nytt från LiU