Konferens om herrgårdsbibliotek under 1700–1800-talen

Hur herrgårdsbibliotek använts, utformats och påbjudit till både läsning och olika sociala aktiviteter står i fokus för konferensen ”Läskultur, materialitet och sociala praktiker”. Den anordnas på Löfstad slott 17–18 augusti, 2023.

Bild inifrån ett slottsbibliotek. En bokhylla med gamla böcker täcker väggen, nedanför står ett bord med en äldre lampa och gamla böcker staplade på varandra. Löfstad slotts bibliotek.

Löfstad slott utanför Norrköping har ett rikt bibliotek med över 5 000 verk. Biblioteket inreddes på 1860-talet, men många av böckerna fanns på slottet redan tidigare än så. Sedan 1920-talet kan man som besökare uppleva böcker och inredning på plats efter att slottets sista ägare Emilie Piper beslutat att göra i ordning Löfstad slott till museum.

I augusti 2023 anordnas en konferens på slottet, med fokus på herrgårdsbibliotek. Genom att utgå från biblioteket som rum, som mötesplats och som symbol vill konferensen undersöka läsning och andra tidsfördriv som kulturell och social praktik. Syftet är att stärka kunskapen om läskulturer och sociala praktiker samt stimulera metodutveckling inom berörda fält.

Organisatörerna välkomnar bidrag som utforskar herrgårdsbibliotekens innehåll, utformning och påbjudna sysslor, bortom disciplinära uppdelningar i materialkategorier eller teoretiska perspektiv, exempelvis inom teman som bokhistoria, teaterhistoria, dramatik, pussel och sällskapsspel, handarbete och handarbetsmönster eller noter och musikaler. Läs mer i inbjudan och call for papers (PDF).

– Bibliotek har använts till så mycket mer än läsning. Här har det funnits plats för diskussion, för spel, handarbete, teateruppsättningar och mer, säger Johanna Vernqvist, litteraturvetare vid Linköpings universitet och en av organisatörerna.

Om konferensen

Inbjudan och call for papers

Konferensen riktar sig till forskare inom olika fält, med ett intresse för herrgårdsbibliotek.

Datum: 17–18 augusti, 2023
Plats: Löfstad slott, utanför Norrköping
Abstract: Skicka in ditt abstract senast den 1 mars, 2023.

Läs mer i inbjudan och call for papers (PDF).
 

Organisatörer

Bakom konferensen står Johanna Vernqvist och My Hellsing.

Johanna Vernqvist, filosofie doktor i litteraturvetenskap vid Linköpings universitet, är specialist på tidigmodern litteratur och kultur, genusteori och bokhistoria, och ägnar sitt nuvarande forskningsprojekt åt kvinnors läskulturer vid Löfstad slott under 1700-och 1800-talen.

My Hellsing, filosofie doktor i historia vid Stockholms universitet, har ägnat en stor del av sin forskning om Löfstads ägarfamilj och föremål i slottets samlingar. Hon är specialiserad på elitens sociala praktiker och materiella kultur under 1700- och 1800-talen.

Kontakt

Forskning

Senaste nytt från LiU