20 november 2018

Laboratoriet för organisk elektronik, LOE, vid Campus Norrköping expanderar och rekryterar nu sju doktorander och två internationella postdoktorsstipendiater inom Wallenberg Wood Science Center, WWSC.

En kvinna suger upp vatten med en pipett ur behållare med växter. Thor Balkhed

Wallenberg Wood Science Center, WWSC, är ett forskningscenter med forskare från Kungliga tekniska högskolan, KTH, Chalmers tekniska högskola och Linköpings universitet, med basfinansiering från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.

– En första etapp av WWSC har drivits av KTH och Chalmers, men till andra etappen ville de bredda verksamheten åt något håll. Valet föll på vår forskning inom cellulosa kopplat till elektronik, något som vi är glada och tacksamma för. Det är med stor ödmjukhet vi tar oss an uppgiften, säger Magnus Berggren, professor i organisk elektronik och föreståndare för Laboratoriet för organisk elektronik, LOE.

Biopolymerer kopplat till elektronik

I och med nyrekryteringarna får Laboratoriet för organisk elektronik fler än 100 medarbetare. Nya doktorander och postdoktorer ska fördelas över laboratoriets olika avdelningar. Biopolymerer från skogen kopplat till elektronik är kärnan, men det kan handla om allt ifrån cellulosarobotar och elektroniska plantor till papper med funktion för vattenrening eller bränsleceller i papper.

 Professor Magnus Berggren Foto Thor Balkhed– Satsningen är ett program med stor bredd där vi kan bedriva såväl högriskprojekt som långsiktig och systematisk forskning. Biopolymerer från skogen har hittills inte använts så mycket, det finns många med lovande egenskaper och de är både förnybara och återvinningsbara, säger Magnus Berggren.

Isak Engquist, forskningsledare för området tryckt elektronik vid Laboratoriet för organisk elektronik, har redan i dag medarbetare som arbetar med cellulosabaserad elektronik.

– Vi har inte rekryterat så här många medarbetare inom samma satsning tidigare, det blir en spännande utmaning. De behöver känna tillhörighet till oss här på LOE, men ingår också i en forskarskola inom WWSC tillsammans med doktorander på Chalmers och KTH, säger han.

Mångvetenskap

Kompetenser Isak Engquist gärna ser att de nya medarbetarna bidrar med finns inom polymerkemi likaväl som materialfysik och i bästa fall också organisk elektronik. Forskningen vid laboratoriet för organisk elektronik är starkt tvärvetenskaplig, expertis finns inom fysik, kemi, elektronik, biologi och teoretisk modellering.

Magnus Berggren ser flera fördelar i det utvidgade samarbetet:

– I Sverige har vi såväl en stark högteknisk industri som en stor och stark skogsindustri och det banar väg för ny tvärvetenskap. Forskningssatsningar som WWSC, finansierade av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, binder också samman forskare från olika universitet där det tidigare varit vattentäta skott. Jag ser verkligen fram emot samarbetet med Chalmers och KTH, säger han.

WWSC

Wallenberg Wood Science Center, WWSC, finansieras av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse med upp till 400 miljoner kronor fram till 2028. I satsningen deltar Kungliga tekniska högskolan, KTH, Chalmers tekniska högskola, Linköpings universitet och skogsindustrin.
Målet är att skapa kunskap och utveckla tekniker baserade på biopolymerer från trä.

Video


Ansök här

Kontakt

Mer om WWSC och LOE

Senaste nytt från LiU

Stdenter grupparbetar

Lärarstudenter har skapat AI-kurser för Kenya

På landsbygden i Kenya råder det brist på både el, internet och utbildningsmöjligheter. Då kan nya verktyg vara en väg framåt. Studenter på Ämneslärarprogrammet har under hösten utvecklat kurser för yrkesutbildningar i Kenya med hjälp av AI.

Man håller fram guldfärgad platta (Urban Forsberg).

Han har en nyckel för att lösa halvledarbristen

Bristen på halvledarmaterial blir alltmer akut. Vid LiU bedrivs materialforskning i nära samarbete med industrin för att på sikt öka tillverkningstakten av halvledare i Europa.

Montage av två personer.

De blir nya Wallenberg Academy Fellows vid LiU

Forskarna Olaf Hartig och Alexander Gillett har utsetts till Wallenberg Academy Fellows vid LiU. Genom det femåriga forskningsanslaget ges unga forskare möjlighet att göra viktiga vetenskapliga genombrott.