Larmet går - övning inför vårdens vardag

Helene Simuli Magnusson ligger på avdelning ett. Hon har kommit in akut för ont i buken. Bröstkorgen på patientdockan hävs och sänks sakta och snart kommer hon att jämra sig över illamående. Åtta sjuksköterskestudenter i termin fyra gör sig redo. Det är dags för simuleringsövning av ett akutfall.

Moa Wass pratar med simuleringsdockan på Clinicum

   – Det är nu vi ska omsätta teori i praktik, och ni får gå in i rollen som sjuksköterska, säger Katarina Karlsson, simuleringsansvarig instruktör på Clinicum, Medicinska fakultetens kliniska tränings- och simuleringscentrum. Katarina Karlsson ClinicumKatarina Karlsson går igenom patientfallet inför övningen. Foto: Anna Nilsen. Foto: Anna Nilsen

Halva gruppen får starta omhändertagandet av patienten och andra halvan sätter sig bakom spegelglaset i observationsrummet intill. Här sitter också instruktören Carina Hjelm. Det är henne som patientdockan Helenes röst tillhör.

   – Dockan pratar och svarar på tilltal, så studenterna kan öva på att förhålla sig till patienten, säger Carina Hjelm.
Hon övervakar övningen och iscensätter att patienten plötsligt måste kräkas. Studenterna reagerar direkt, lägger dockan på sidan och håller fram en påse. 

Observationsrummet på ClinicumCarina Hjelm (till vänster) lånar ut sin röst till simuleringsdockan. Foto: Anna Nilsen. 

Prisbelönt utbildningsmiljö

På medicinska fakulteten får alla studenter på sjukvårdsinriktade program genomgå scenarioträning med simulatorer under sin utbildning. Sjuksköterskeprogrammet börjar med simuleringsövningar i termin ett. Studenterna får testa på olika scenarier under olika skeden av sin utbildning, antingen med simulatorer eller simulerade patienter. Simulerad patient är en aktör som ställer upp som patient eller anhörig och den som tränas får värdefull återkoppling på bemötande. 

   – I termin tre fick vi öva på ett inskrivningsscenario där friska personer spelar sjuka. De gör det så bra, det är ett bra scenario där man får känna på att interagera med en person före man träffar patienter i ute i verksamheten, berättar Kristina Bergstedt Pettersson, en av studenterna som övar i dag.

Foto: Anna Nilsen
Från sjukhussängen hörs ett svagt ”Har någon ringt min man?”. Helene Simuli Magnusson har fortsatt lågt blodtryck. Studenterna jobbar på. I scenariot ingår byte av arbetslag mitt i allt och en av studenterna i första gruppen får i uppdrag att rapportera till den nästa. Vad har gjorts, vilka är hennes värden just nu och har någon kontaktat anhöriga? Arbetet fortsätter, någon beställer en blodpåse och konsulterar läkare över telefon samtidigt som studenten Moa Wass lugnt förklarar hur det kommer att gå till nu när de ska sätta en magsond. 

”Det gjorde du bra” säger patientdockan efteråt och Moa lyfter det som ett av de mest givande momenten i övningen: 

– Bekräftelsen man kan få i en simulering där dockan ”pratar” är värdefull, det är tryggt att få direkt feedback på patientarbetet.

Carina Hjelm avbryter övningen när patientens läge är stabilt och blodtrycket höjts. Efter en kort genomgång av det medicinska läget och beröm för bibehållet lugn av Katarina Karlsson samlas studenterna för en genomgång av övningen. Att bena ur vad som gick bra och vad som kan förbättras är en stor del av övningen.

Kommunikationen viktig

Simuleringsövningen har väckt tankar hos studenterna även utanför det rent medicinska. SjuksköterskestudenterTeodor Lundblad, Kristina Bergstedt Pettersson och Moa Wass. Foto: Anna Nilsen

   – Att behålla lugnet när man utsätts för en krävande situation är det viktiga att öva på, säger studenten Teodor Lundblad. 

Och för att få ut det mesta ur en övning ska man kanske också våga prova på det man är osäker på.

   –Ta inte på dig den rollen du brukar ha. Testa det du får möjlighet till, det är under en simuleringsövning man kan göra fel, säger Moa Wass. 

   – Ja, det är nu man ska testa sina vingar, säger Kristina Bergstedt Pettersson. 

Kristina, Teodor och Moa är överens om att de från dagens övning tar med sig vikten av kommunikation - sjuksköterskor emellan, med patient, läkare och anhöriga. Att inte lämna patienten utanför. 

   – Man känner att det är viktigt att inte prata över huvudet på patienten och att någon i arbetslaget måste ta på sig uppgiften att berätta för patienten vad som pågår, säger Kristina.

Moa Wass håller med. 

– Det är vår uppgift att skapa trygghet i akuta situationer, i ett riktigt akutfall blir kommunikationen till patienten lidande, men information och trygghet hinner man alltid med. 

Teodor Lundblad, studentStudenten Teodor Lundblad kontrollerar droppet. Foto: Anna Nilsen


Clinicum fick pris

Clinicum fick tidigare i år en internationell utmärkelse för sitt arbete. Den internationella organisationen ASPIRE bedömer högre utbildning i hälsoprofessioner. Clinicum vann i kategorin simuleringsbaserad utbildning.

Kontakt

Senaste nytt från LiU