Life science-forskare höll symposium

Under två dagar möttes forskare inom life science över gränserna när Wallenberg centrum för molekylärmedicinsk forskning höll sitt årliga symposium. Vid årsskiftet får centrumet en ny föreståndare, Mikael Sigvardsson.


Det två dagar långa symposiet vid Wallenberg centrum för molekylärmedicinsk forskning, WCMM, inleddes med ett tillkännagivande. Stefan Thor, som varit föreståndare sedan centrumet startade upp år 2016, lämnar vid årsskiftet över rodret till Mikael Sigvardsson.Mikael SigvardssonMikael Sigvardsson blir ny föreståndare vid WCMM. Foto: Daniel Windre/LiU

– Den största utmaningen som vi står inför nu är skapa ett ökat värde, så att vi får ut ännu mer forskning av satsningen än om pengarna bara hade delats ut till varje forskare var för sig, sade Mikael Sigvardsson, professor i medicinsk molekylärbiologi vid Institutionen för klinisk och experimentell forskning, IKE.

Mikael Sigvardsson lyfte fram att ett sätt att åstadkomma detta är att öka interaktionen mellan forskarna på WCMM vid LiU, men också mellan landets fyra WCMM-centrum och SciLifeLab i Stockholm-Uppsala-området.

”Vetenskapen går i båda riktningarna”

Under två dagar presenterades forskning inom samtliga forskningsområden vid centrumet. Först ut var en eftermiddag i läkemedelsforskningens tecken, med fokus på hur kunskap om proteiners struktur banar väg för viktiga upptäckter. Sir Tom Blundell, professor vid Cambridge universitet och grundare av två bolag, illustrerade hur ny kunskap byggs i växelverkan mellan den akademiska forskningen och läkemedelsindustrin.

– Jag tror på utbyte av kunskap, snarare än att översätta vetenskapen. Vetenskapen går i båda riktningarna, sade Tom Blundell. Tom Blundell Sir Tom Blundell, professor vid Cambridge universitet, bjöd på lärdomar från läkemedelsforskning. Foto: Daniel Windre/LiU

Med fokus på två sinsemellan mycket olika sjukdomar, cancer och infektionssjukdomar, guidade Tom Blundell åhörarna genom milstolpar och insikter från sin egen forskning inom universitetsvärlden. Han pekade på att en av de största utmaningarna när det gäller läkemedel mot dessa sjukdomar är att de ofta utvecklar motståndskraft mot de läkemedel som används för behandling. På senare år har han engagerat sig mycket i forskning om tuberkulos, där läkemedelsresistens är ett stort problem. Han och hans kollegor använder AI-metoder för att försöka förutsäga vilka mutationer i gener som är mest troliga att orsaka läkemedelsresistens.

– Om jag kan vara kvar vid universitetet i ytterligare tio år är utmaningen förstås att utveckla läkemedel mot motståndskraftiga varianter, sade Tom Blundell.

Under torsdagseftermiddagen presenterades flera exempel av LiU-forskare på forskning som i förlängningen kan leda till nya läkemedel mot cancer eller bättre diagnostik av neurodegenerativa sjukdomar, som Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom.

”En väldigt utvecklande miljö”

Under symposiet hölls även en posterutställning. Samtliga forskningsområden och de unga, lovande forskningsgruppledare, fellows, som hittills anställts vid WCMM var representerade där. En utställare var Stefan Koch, en av de första fellows som knöts till centrumet. Han har sedan i januari 2017 byggt upp sin forskargrupp.Stefan KochStefan Koch. Foto: Daniel Windre/LiU

– Det var inte svårt att bestämma sig för att komma till Linköping och WCMM när chansen väl uppstod. För mig är det en enastående möjlighet att bygga vidare på min forskning.

Stefan Koch och hans grupp forskar kring cellernas signalering i tarm när den har blivit inflammerad. Detta för att se om man kan finna svar på gåtan kring kroniska inflammationssjukdomar som exempelvis Crohns sjukdom.

– Det startpaket som jag som forskare får vid WCMM, fyra års forskartid på heltid, är helt unikt. I Tyskland där jag kommer ifrån är det snarare så att universiteten frågar vilka medel man för med sig – de står för sitt eget namn och lokaler att vara i, inte mycket mer än så, sade Stefan Koch.

Stefan Koch var doktorand vid universitetet i Münster och arbetade sedan som forskarassistent vid Emory University i Atlanta, USA. Därefter blev det ytterligare fem år vid German Cancer Research Center i Heidelberg innan WCMM i Sverige och Linköping uppenbarade sig.

– För mig som mikrobiolog känns Linköping som en spännande utmaning, det finns mycket bra forskning på tarmområdet här. Sedan ger universitetet och WCMM en familjär stämning. Det är aldrig något problem att bara ta kontakt med en professor för att utbyta idéer eller prova sina tankar – det är en väldigt utvecklande miljö.

forskare som diskuterarDiskussioner på posterutställningen på WCMM-symposiet 2017. Foto: Daniel Windre/LiU


Mer om WCMM Visa/dölj innehåll

Senaste nytt från LiU Visa/dölj innehåll