Linwin vill stärka tjejers position på arbetsmarknaden

Studentföreningen Linwin vill sätta tjejerna i fokus, och förbereda dem inför kommande arbetsliv. Målet är att förbättra möjligheterna för unga kvinnor att verka och utvecklas som innovatörer, entreprenörer och ledare i näringslivet och samhälle.

Delar av Linwins styrelse sitter runt ett bord

– Arbetsmarknaden är väldigt mansdominerad inom många branscher, och vi vill att tjejerna, när de väl är ute i arbetslivet,  ska våga ta för sig, säger Emma Aldén, vice ordförande för föreningen. 

Den ideella studentföreningen Linwin, som fyller fem år i april, har i dagsläget ett 40-tal medlemmar, och tanken är att den inte ska växa sig alltför stor. 

– Vi vill att man ska kunna nätverka i en lite mindre grupp, där man känner igen varandra, även om alla såklart är välkomna. 

Föreningen arrangerar flera event årligen för sina medlemmar, varav två event varje läsår är i samarbete med deras huvudsponsorer Saab och Tekniska verken. 

– Efter varje event känner jag mig mer säker på mig själv. Det kommer att bli ett stort steg för mig att lämna studentvärlden och ge mig ut i arbetslivet. Jag tror att man som kvinna måste kämpa mer för att få sin röst hörd, säger Linnéa Drakenmark, kassör i föreningen.

Bild från ett av Linwins arrangemangPå båda företagen finns också mentorer som kan svara på eventuella frågor från medlemmarna.

– Mentorerna kan vara ett stöd och ge en push när man känner att självförtroendet sviker, och det är en styrka i sig att föreningen, genom sina mentorer, kommer närmare arbetslivet och att man kan få tips och råd när man ska söka jobb, säger Josefine Karlsson, som är mentorskapsansvarig.

Det som gör Linwin unikt som tjejförening vid Linköpings universitet, är att den har medlemmar över fakultetsgränserna. Där finns medlemmar, både från olika program, men också studenter som läser fristående kurser. Vice ordförande Emma Aldén, som läser fristående kurser i nationalekonomi, gick med i föreningen bland annat just tack vare den stora spridningen på studenter. 

– Genom föreningen får jag träffa människor som jag kanske aldrig hade träffat annars, eftersom det lätt kan blir uppdelat på ett universitet, säger hon. 

Sverige toppar EU:s jämställdhetsindex för 2017. Den nyheten presenterades i Bryssel i höstas, under en konferens arrangerad av europeiska jämställdhetsinstitutet European Institute for Gender Equality (EIGE). Men trots att Sverige ligger i framkant vad gäller jämställdhet, så finns det mycket kvar att jobba på.

Josefine Karlsson och Emma AldénJosefine Karlsson och Emma Aldén– Vi har haft kvinnliga föreläsare på våra event som berättat om hur det var att vara den första kvinnliga chefen på ett företag, och visst har det blivit bättre genom åren, men jag tror att många branscher framöver kommer att jämnas ut än mer vad gäller könsstruktur, säger Josefine Karlsson. 

De är alla tre överens om att de, i kommande arbetsliv, vill bli anställda tack vare deras kompetens, och inte kvoteras in enbart för att de är kvinnor. 

– Det behöver inte vara fel att en styrelse bara består av män. Det viktiga är att alla med samma kompetens får samma möjligheter, och inte hindras av vilket kön de tillhör. Vi vill ha en mix av män och kvinnor i arbetslivet, och en jämställd arbetsmiljö. Variation behövs både i näringslivet och samhället, säger Linnéa Drakenmark. 

Finns då framtidens ledare i föreningen?

– Det viktiga för oss är inte att man ska bli ledare, utan att förmedla till de tjejer som tänker att de inte kan bli chefer, att det kan de visst. 

Föreningens hemsida hittar du här

 

 

Senaste nytt från LiU