LiU-doktorand får Gunnar Engström-stipendiet

LiU-doktoranden Giacomo Carraro tilldelas ABB:s Gunnar Engström-stipendium på 150 000 kronor för sin forskning kring ökad och bättre produktion av biogas. 

Två personer pratar vid diplomutbildning. "Det är en stor ära och ett bevis på att jag är på rätt spår", säger LiU-doktoranden Giacomo Carraro som fick ABB:s Gunnar Engström-stipendium av  Mikael Dahlgren, forskningschef för ABB Sverige.  Magnus Johansson

– Det är stort att få ett stipendium, speciellt från ett bolag som ABB som är en viktig aktör på biogasområdet och det är ett bevis på att jag är på rätt spår, säger Giacomo Carraro.

Sverige långt fram

Han är född och uppvuxen i Italien. Den akademiska resan tog honom till Hamburg och efter dubbla mastersexamen arbetade han inom biogasområdet i Tyskland under flera år. Han har hela tiden haft som mål att forska vidare och under en konferens väcktes intresset för Sverige. Till skillnad från de flesta andra länder i Europa har olika typer av avfall varit basen för biogasproduktion i Sverige. Biogasen används som fordonsgas och näringen återförs till jordbruksmark.

– Hur kan Sverige sedan länge göra det som länderna i Europa börjar titta på nu? Jag blev nyfiken och började undra, varför är det så? säger Giacomo Carraro.
Han började googla på biogas och Sverige. I flödet hittade han mycket material från Linköpings universitet som intresserade honom. Främst från Tema Miljöförändring, Tema M, och Biogas Solutions Research Center, BSRC, som LiU administrerar. En rötanläggningsprototyp.Stipendiet ska bidra till att Giacomo Carraro kan skala upp och utveckla den rötanläggningsprototyp han tagit fram. Foto Magnus Johansson

– De var verkligen aktiva, publicerade mycket nyheter och jag gillar den tvärdisciplinära strukturen som BRSC är uppbyggd kring med en nära koppling mellan akademin, forskningen och industrin.

En belöning

Under våren 2020, bara någon vecka innan att covid-19 försatte LiU i distansläge, började han sin doktorandutbildning vid Tema M. Och nu drygt två år senare tilldelas han ABB:s Gunnar Engström-stipendium för sin forskning.

– Det känns väldigt bra och lite som en belöning efter två tuffa år. Alla har haft det svårt under covid, men det har varit en utmaning att påbörja en doktorandtjänst och flytta till ett nytt land under den tiden.

Stipendiet ska bidra till att Giacomo Carraro kan skala upp och utveckla den prototyp han tagit fram. Det är en prototyp som ska göra det möjligt för biogasanläggningar att få ut mer biogas än tidigare av proteinrikt avfall samtidigt ska restprodukten få bättre egenskaper som biogödsel. Dessutom fångas ammoniaken upp och omvandlas till en användbar produkt som biogödsel.

– När man använder proteinrika substanser bildas höga halter av ammoniak som kan hämma rötningsprocessen. Därför är man begränsad i dag i hur mycket proteinrika avfall som kan rötas, för att biogasprocessen kan fungera.

– Enkelt sammanfattat kan man säga att slutresultatet för min rötanläggningsprototyp är en effektivare biogasproduktion med en högkvalitativ rötrest, säger Giacomo Carraro.

Hoppas nå marknaden

Han är övertygad om att hans idé fungerar och hoppas att prototypen kan få växa utanför laboratoriet i framtiden.
– Jag har två års forskning kvar och i det kortare perspektivet vill jag fortsätta att testa min prototyp och titta på effekterna på storskaliga biogasprocesser. På lite längre sikt vill jag kommersialisera min idé och är redan nu öppen för att hitta potentiella partners att samarbeta med.

En person står i ett laboratorium.LiU-doktoranden Giacamo Carraro får ABB:s Gunnar Engström-stipendium 2022 för sin forskning kring ökad och bättre produktion av biogas. Foto Magnus Johansson

Gunnar Engström-stipendiet

Gunnar Engströms ABB-stiftelse, som fått namn efter den mångåriga ABB-direktören Gunnar Engström, bildades 1983 och har som syfte att uppmärksamma och belöna yngre, framgångsrika forskare för deras insatser inom svensk energiforskning. ABB är en strategisk partner till LiU och stipendiet till Giacomo Carraro delades ut vid parternas ledningsmöte på LiU den 10:e november.

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU