LiU-forskare beviljas bidrag från Volkswagen-stiftelsen

REMESO, Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle, har beviljats medel från den tyska Volkswagenstiftelsen för ett större projekt. Projektet ska undersöka framväxten av populistiska och främlingsfientliga rörelser och partier i dagens Europa.

RadekProcyk

Projektet får sammanlagt cirka 10 miljoner kronor, varav en fjärdedel kommer att finansiera forskning vid REMESO. Övriga partner i projektet kommer från universiteten i Wien, Belgrad och Rijeka (Kroatien) samt Leuphana Universitet i Lüneburg, Tyskland, som också koordinerar samarbetet.

– Bidraget är en stor framgång. Dels är VW-stiftelsen en av de mer prestigefulla forskningsfinansiärerna i Europa, dels innebär det att Linköpings universitet är med i ytterligare ett stort europeiskt forskningsprojekt inom humaniora och samhällskunskap. Framför allt är det glädjande att en så viktig forskningsstiftelse väljer att satsa på kritisk forskning som brottas med Europas ödesfrågor: demokratins framtid, den auktoritära politikens återkomst, utstötningen av migranter, och hur allt detta har sina rötter i kriser som förändrat människors sätt att arbeta och leva, säger Stefan Jonsson, professor vid REMESO. 

Forskningsprojektet CURE, vilket står för Cultures of Rejection, utgår ifrån att sociala förändringar och ekonomiska kriser de senaste årtiondena inneburit försämringar för stora befolkningsgrupper. Grupperna har reagerat genom att ta avstånd – bland annat gentemot invandring, politiska eliter, medier, europeisk integration och kvinnors rättigheter. Med etnografiska djupstudier av arbetsliv och vardagsliv i reella, såväl som digitala miljöer, ska forskarna spåra orsakerna till, och bevekelsegrunderna för bortstötningen och utstötningen, samt föreslå vägar framåt. Projektet sker i samarbete med fackförbund i den fem länderna, i Sverige med Handelsanställdas förbund.

– De fem deltagarna i projektet finns alltså i Serbien, Kroatien, Österrike, Tyskland och Sverige. Därmed täcker vi hela den ”migrationsrutt“ som stod i fokus 2015–2016 och framkallade skiftande politiska reaktioner i olika delar av Europa, säger Stefan Jonsson

Projektet är finansierat inom ramen för Volkswagen-stiftelsen utlysning ”Utmaningar för Europa”.

Läs mer här: https://www.volkswagenstiftung.de/en/news-press/press/herausforderungen-f%C3%BCr-europa-wissenschaftlich-erforschen-6-5-mio-euro-f%C3%B6rdermittel-f%C3%BCr-sieben-kooperative-vorhaben
Senaste nytt från LiU