LiU-forskare deltar på klimatmötet i Glasgow

Fem klimatforskare från Linköpings universitet är på plats på FN:s klimattoppmöte i Glasgow som börjar den 31 oktober.

LiU-forskaren Frida Buhre som undersöker ungas deltagande i klimatpolitiken kommer att delta i COP26 . På bilden: En klimatdemonstration i Stockholm.  Claudio Bresciani/TT

Nu sätts ambitionsnivån i det globala klimatarbetet. Dessutom ska de sista pusselbitarna läggas till regelverket som styr ländernas klimatarbete. Jag kommer att följa detta arbete på plats, säger Mathias Fridahl, en av klimatforskarna vid Tema Miljöförändring på LiU.

Regelverket specificerar vad länderna kom överens om i Paris 2015, det vill säga hur man ska förstå och tolka Parisavtalet.  Arbetet med avtalets regelbok har pågått sedan Parisförhandlingarna. 

Vilka är nyckelfrågorna på COP 26?

Maria Jernnäs är doktorand vid Tema Miljöförändring. I videon pratar hon om nyckelfrågorna inför COP 26.

LiU:s klimatforskare finns med i både globala, nationella, regionala och lokala sammanhang. Det innebär en insyn och medverkan i alltifrån FN:s klimatförhandlingar och FN:s klimatpanel IPCC, till näringslivsträffar och kommunala planeringsmöten. 

– Vi har alltså en omfattande klimatforskning på LiU och har sedan 2007 en rad forskningsprojekt som handlar om just förhandlingsprocesser. Det är viktigt att vara på plats under klimatförhandlingarna, det räcker inte att följa möten på distans. För att få en förståelse för vad som händer, och vilken potential det finns att lösa problemen, så behöver man vara med i de små förhandlingsrummen och analysera resultaten.

På plats i Glasgow kommer Mathias Fridahl i mån av tid även att bidra till olika bloggar om klimatmötet, och svara på frågor från media och allmänhet.

– Jag ser det som en viktig roll att vara en röst som rapporterar tillbaka, därför vill jag vara tillgänglig både före, under och efter klimatmötet.

En del unga tycker att konferenserna har ett värde, andra är desillusionerade och känner mest att det är ett hyckleri och att de själva inte har något reellt inflytande. Vi får se om de säger samma sak den här gången (...)
Frida Buhre, forskar om unga och klimatpolitik

Frida Buhre är forskare på Tema Barn och kommer också att medverka i Glasgow. Hon forskar om ungas deltagande och representation i den internationella klimatpolitiken.

Barn och unga som är engagerade i klimatfrågan gör anspråk på medbestämmande och demokratisk representation. De utmanar maktdelningen mellan barn och vuxna och ifrågasätter vuxnas monopol på de politiska besluten, i synnerhet klimatpolitiken eftersom den mer rör deras liv än de vuxnas, säger Frida Buhre.

I Glasgow kommer hon att observera de unga klimataktivisterna från hela världen, deras arbete på plats och hur de samverkar med varandra.Frida Buhre sittandes i lägenhet

Jag ska också intervjua dem, höra vad de själva tycker och hur de upplever att vara en del av Glasgowkonferensen. 

Frida Buhres kollegor har gjort sådana intervjuer vid tidigare konferenser. 

En del unga tycker att konferenserna har ett värde, andra är desillusionerade och känner mest att det är ett hyckleri och att de själva inte har något reellt inflytande. Vi får se om de säger samma sak den här gången, eller om de upplever denna konferens på ett annat sätt.  Skolstrejkrörelsen, till exempel, kanske har ett bättre självförtroende nu och känner att de har mer makt eftersom de når ut i media.

På klimatmötet deltar även LiU-studenten Tilde Krusberg från Miljövetarprogrammet. Hon kommer att jobba nära en av forskarna och hjälpa till att samla in data från konferensen.

Övriga LiU-forskare som deltar i Glasgow är Björn-Ola Linnér, professor vid Tema Miljöförändring samt Marie Francisco och Stephen Woroniecki, doktorand respektive postdoktor vid Tema Miljöförändring.

 

Forskare som deltar i COP26

LiU-forskning i Glasgow

Forskningsprojekt under konferensen

Björn-Ola Linnér, professor vid Tema Miljöförändring, berättar om den internationella förhandlingsundersökningen som forskare vid LiU utför under konferensen. 

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU