Liu-forskare kritiseras för oredlighet

En grupp LiU-forskare får allvarlig kritik i ett beslut från den nationella Nämnden för prövning av oredlighet i forskning.

Beslutet rör fyra vetenskapliga artiklar från 2014-19 som nämnden efter sakkunnigprövning funnit att de innehåller fabricerade forskningsresultat. Nämnden bedömer att det saknas vetenskapligt godtagbara förklaringar till varför de anmälda forskarna fabricerat forskningsresultat på det sätt som skett i artiklarna. Rådata stödjer inte heller de redovisade resultaten. Sammanfattningsvis finner nämnden att de anmälda forskarna gjort sig skyldiga till oredlighet i forskning.

 

Beslutet, som fattades den 18 december, kan överklagas inom tre veckor och har ännu inte vunnit laga kraft.

 

Senaste nytt från LiU