27 oktober 2021

Efter en uppgång med fler sökande till landets högskoleutbildningar under pandemin minskade antalet sökande till vårterminen med sex procent. Men för LiU blev antalet ansökningar rekordmånga, närmare 20 000!

Emma Busk Winquist

När anmälan till vårens högskoleutbildningar stängde den 15 oktober hade närmare 243 000 personer anmält sig, vilket är en minskning med 15 000 personer jämfört med toppnoteringen för vårterminen 2021. För Linköpings universitet fortsätter dock trenden med ökat söktryck, från en ökning med nio procent förra året till fyra procent i år. Det är ansökningarna till kurser som står bakom denna ökning (plus sex procent) medan ansökningarna till program har backat något (minus en procent). En förklaring till ökningen på kurssidan är att det erbjuds fler fristående kurser, från 275 kurser förra året till 353 kurser för vårterminen 2022. Fler kurser innebär dock samtidigt att förstahandssökande per kurs har minskat, även om antalet sökande totalt sett har ökat.

Flest förstahandssökande har Läkarprogrammet och socionomprogrammet som har en fortsatt stark ställning i landet. Övriga slutsatser från ansökningsunderlaget är:

  • En fortsatt ökning för arbetsterapeutprogrammet
  • En generell minskning i hela landet för fysioterapeutprogrammet
  • Ökning av sökande till ”storstadsregionerna” för läkarprogrammet
  • Fortsatt bra söktryck till sjuksköterskeprogrammet

– Överlag ser vi att det ökade söktrycket till LiU:s vårdutbildningar håller i sig. Och trots en viss avmattning är intresset för att söka högskoleutbildningar kvar på en hög nivå jämfört med före pandemin, säger Ragnhild Löfgren som är utbildningsråd vid LiU.

De program som gick att söka till vt 2022 var:

Tabell antagning vt 22

Senaste nytt från LiU

Forskarnas tre förslag för att klara EU:s klimatmål

Chansen att nå EU:s klimatmål stärks genom satsning på nya tekniker som tar bort koldioxid ur atmosfären. Problemet är att det idag är olönsamt, men det finns lösningar på det. Det skriver forskare från bland annat Linköpings universitet.

Luciatåg utomhus på kvällen

Mörk Lucia: Linneornas luciatåg med urkraft

Sent på kvällen på luciadagen bjuder Den akademiska damkören Linnea på ”Mörk Lucia”. Det är en ny tradition, men byggd på gamla traditioner, som är på väg att etableras.

Person (Qilun Zhang) i blå labbrock arbetar i dragskåp.

Trämaterial ger pålitliga organiska solceller

En rå variant av ett av naturens vanligaste organiska material – lignin – kan användas för att skapa stabila och miljövänliga organiska solceller. Det visar forskare vid LiU och KTH i en studie publicerad i Advanced Materials.