Nya rekommendationer från regeringen - LiU är i distansläge

Vid en presskonferens på förmiddagen meddelar statsminister Stefan Löfvén att Folkhälsomyndigheten rekommenderar bland annat universitet och högskolor att gå över till distansundervisning från och med imorgon onsdag den 18 mars.

Linköpings universitet fattade beslutet om att medarbetare och studenter ska arbeta och studera på distans under gårdagen, måndag eftermiddag, och det överensstämmer med de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten och regeringen presenterat vid dagens pressträff kl. 9.45.

Skärpningen från regeringen är att all undervisning och all examination ska ske digitalt – det vill säga inga fysiska lektioner eller tentor. Alla som berörs kommer att få besked så fort som möjligt, ett intensivt arbete pågår nu för att informera berörda. Ingen fysisk undervisning eller fysiska tentor kommer att äga rum under veckan vid Linköpings universitet. En del tentor har redan hunnit göras om till distansläge och kommer förstås att genomföras. 

För att skapa andrum och möjlighet till övergång till digitala/distans-lösningar kommer universitet att fatta beslut under dagen om att ställa in samtliga fysiska tentamenstillfällen från och med i morgon och veckan ut.

VFU (verksamhetsförlagd utbildning), praktikplats och examensarbete följer det som gäller hos den värdorganisationen som man är hos, vilket meddelades igår.

Universitetets lokaler inklusive bibliotek hålls även fortsättningsvis tillgängliga men det är endast möten som är nödvändiga för att upprätthålla verksamheten som genomförs fysiskt. Övriga möten, konferenser, seminarier och dylikt skjuts på framtiden eller genomförs på distans. Samtliga tjänsteresor för LiU:s medarbetare ställs in tills vidare.

Regeringen meddelade också att så länge undervisning bedrivs även på distans kommer studiemedel från CSN att betalas ut och man kommer senare att fatta beslut om att möjliggöra för studerande vid universitet och högskola att, vid en sådan extra ordinär händelse som Corona är, kommer man få behålla de studiemedel som man fått beviljade.

Stöd och vägledning till studenter och medarbetare tillhandahålls kontinuerligt på insidan.liu.se/corona.

OBS! Det här är en nyhetsartikel som inte uppdateras. Saker kan komma att förändras med kort varsel. Aktuell information om LiU:s agerande i samband med coronavirus finns här: insidan.liu.se/corona

Senaste nytt från LiU Visa/dölj innehåll