LiU kvar i distansläge till höstterminens start

Krisledningen vid Linköpings universitet har beslutat att rådande distansläge på grund av coronaepidemin ska kvarstå fram till höstterminens start. Verksamheten ska dock fortsatt ha beredskap för att vid behov stanna kvar i eller snabbt återgå till distansläge.

Campus Valla Studenthuset. Omfattningen av rådande distansläge kommer inte att förändras under resterande del av vårterminen. THOR BALKHED

Det var den 18 mars som LiU gick över i distansläge som en direkt följd av de rekommendationer och direktiv som kom från Folkhälsomyndigheten och regeringen. De medarbetare och studenter som har haft möjlighet har sedan dess arbetat hemifrån vilket inneburit att möten, undervisning och examinationer har skett digitalt. Det har varit en stor omställning som skett under kort tid och några svar om när det kan bli aktuellt att återgå till mer ordinarie verksamhet har varit omöjligt att ge.

LiU:s krisledning har nu tagit ett nytt beslut om planeringsförutsättningar med hänsyn till utvecklingen av spridningen av coronavirussjukdomen covid-19. Beskedet är att distansläge kommer att råda åtminstone till höstterminens start.

Universitetsdirektör Kent Waltersson. Foto Thor Balkhed– Vi följer utvecklingen och de rekommendationer och beslut som kommer från myndigheterna men vår arbetshypotes är att vi från och med höstterminens start ska successivt gå tillbaka till ett mer reguljärt läge. Om det visar sig att det inte är möjligt kommer vi att besluta om fortsatt distansläge, säger universitetsdirektör Kent Waltersson.

Omfattningen av rådande distansläge kommer inte att förändras under resterande del av vårterminen.

Fortsätt minimera risk för smittspridning

Studenter och medarbetare uppmanas att i alla sammanhang agera på ett sätt som minimerar risken för smittspridning, det vill säga genom att arbeta på distans och genom att upprätthålla social distansering.

Aktiviteter eller verksamheter (som disputationer, ceremonier, mässor, event) som infaller tidigt under höstterminen ska tills vidare planeras så att de vid behov kan genomföras på distans, skjutas fram i tid eller ställas in. När det gäller planeringen av aktiviteter som kopplas direkt till terminsstarten, som mottagning, fadderverksamhet, Kalasmottagning med mera, kommer den att enligt beslutet ”ske i särskild ordning” i dialog med studentorganisationerna.

– Det innebär att vi får ta enskilda beslut om var och en av dessa aktiviteter. Vi har blivit duktiga på att snabbt ställa om verksamheten efter omständigheterna och vi måste acceptera att verksamheten kommer att fortsätta påverkas av coronaepidemin, konstaterar Kent Waltersson.

I beslutet sägs också att LiU:s chefer ska genomföra semesterplaneringen så att fler medarbetare än normalt kan komma att behöva vara i tjänst vid omställningen från distansläge till reguljär verksamhet. 

OBS! Det här är en nyhetsartikel som inte uppdateras. Stöd och vägledning till studenter och medarbetare tillhandahålls kontinuerligt på insidan.liu.se/corona.

Senaste nytt från LiU Visa/dölj innehåll