LiU på plats 83 bland unga universitet

Linköpings universitet hamnar på plats 83 i en nypublicerad rankning av unga universitet i världen gjord av Times Higher Education. LiU ligger i stort sett still jämfört med ifjol.

Anna Nilsen

Rankningen bygger på data om såväl forskning som utbildning, och rör lärosäten som är yngre än 50 år. Av de stora indikatorerna är Linköpings universitet framför allt starkt när det gäller citeringar, det vill säga i vilken utsträckning som forskning vid LiU är intressant för forskarkollegor runtom i världen.

 

I granskningen ingår unga universitet och högskolor som bedöms vara bland de främsta i världen. I år har 475 lärosäten analyserats. Flera unga lärosäten i Asien har framstående placeringar på listan. I topp ligger Hongkong University of Science and Technology och Nanyang Technological University i Singapore.

Rankningen är dock inte helt ny utan baseras på samma data som låg till grund för THE World University Rankings från september 2020 (som gäller alla, oavsett ålder). Indikatorerna är desamma, men viktningen mellan dessa lite modifierad.

Times Higher-rankningen räknas tillsammans med QS World University Rankings och den s.k. Shanghai-listan (Academic Ranking of World Universities) som de mest betydande globala rankningarna.

Nyligen publicerade QS World University Rankings sin nya lista, som bygger på mer aktuella data än THE-rankningen av unga universitet. På QS-rankningen tar LiU ett stort steg uppåt.

Se nyhet om QS-rankning


Senaste nytt från LiU