LiU spränger fyramiljardersvallen

Den ekonomiska tillväxten för Linköpings universitet har fortsatt under 2018. Årsredovisningen är klar och visar för första gången en omsättning på strax över fyra miljarder kronor.

Man som tittar upp och håller i drönare Martin Enqvist, universitetslektor och docent i reglerteknik, syns på årsredovisningens framsida. Gunilla Lundström

Under 2018 startade flera nya utbildningsprogram, bland annat Experimental and Industrial Biomedicine som är LiU:s första kandidatprogram på engelska. Universitetet fick flera större forskningsanslag inom olika vetenskapsområden och antalet vetenskapliga publikationer fortsatte att öka. Samverkan sker i allt högre utsträckning på en internationell arena och LiU har deltagit i många delegationsresor, konferenser, nätverk och internationella utvecklingsprojekt. Den hårda konkurrensen om lärare och forskare är fortsatt en stor utmaning.

En nyhet är att siffran för antalet personer som studerar vid LiU beräknas på ett nytt sätt i och med införandet av systemet Ladok 3. Antalet studenter vid LiU är 32 000 enligt den definition som Ladokkonsortiet förespråkar. Antalet medarbetare är fortfarande ca 4 000.

Det ekonomiska resultatet visar ett överskott på 156 miljoner kronor.

Läs hela årsredovisningen

Här hittar du fler uppgifter
Visa/dölj innehåll

År 2018 i bilder
Visa/dölj innehåll

Senaste nytt från LiU
Visa/dölj innehåll