LiU utökar samarbete med Stiftelsen Övralid

Samarbetet mellan LiU och Stiftelsen Övralid går många år tillbaka i tiden. Doktorandstolen The Heidenstam Chair instiftades för 15 år sedan. Nu utlyses för första gången Övralidsstipendierna som en satsning på redan disputerade kulturforskare.

Övralid vid Vättern

År 1985 disputerade Martin Kylhammar som den förste vid Tema med sin avhandling om August Strindbergs och Verner von Heidenstams samtal om den nya tekniken och den snabba samhällsförändringen vid förrförra sekelskiftet.
- När jag disputerade var ingen intresserad av Heidenstam, han var bortglömd och fördomarna om hans liv och författarskap växte, säger professor Martin Kylhammar.
Men efter disputationen tog Stiftelsen Övralid kontakt och han valdes in i styrelsen. Idag anses Martin Kylhammar vara Sveriges främste expert på Heidenstam, och Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur, ISAK, har blivit något av en sambandscentral för forskningen om Heidenstam och förrförra sekelskiftets litteratur- och idéhistoria.

Ett hemligt liv

Professor Martin KylhammarProfessor Martin Kylhammar Foto: Åke KarlssonPå senare år har Martin Kylhammar återvänt till sin forskning om Heidenstam. Bonniers förlag fick i förra veckan manuskriptet till Martins stora biografi, Ett hemligt liv, där spioner, svek och passioner kantar Nobelpristagarens sista decennier, de dramatiska mellan två krig.
- Jag har arbetat med ett stort, tidigare helt okänt källmaterial och kan ge en sensationellt ny bild av en tid och dess ledande författare, säger Martin Kylhammar.
År 2003 tog LiU och Stiftelsen Övralid tillsammans initiativet till att stödja den kulturvetenskapliga forskningen och landets enda doktorandstol, The Heidenstam Chair, inrättades. Stolen, finansierad till lika delar av Linköpings universitet och stiftelsen, är placerad på Tema Kultur och Samhälle med Martin Kylhammar som forskningsledare.
- På doktorandstolen växlar innehavarna, men sittplatsen är förhoppningsvis evig, säger Martin Kylhammar. Hittills har tre doktorander innehaft stolen och skrivit om så olika saker som Nobelprisens historia, brottslingar och mördare i svensk litteratur och Heidenstam som mediakändis.

The Heidenstam Chair står på ytterligare två ben; Stiftelsen Övralids pris till Kate Bangs minne på 100 000 kronor, Sveriges största pris till yngre kulturforskare. Och vartannat år äger ”Övralidseftermiddagen” rum i Linköping, ett populärvetenskapligt program som varje gång lockar en stor publik och är ett tillfälle för forskare, författare och en kulturintresserad allmänhet att mötas.

Övralid växlar över

Nu vill Stiftelsen Övralid öka flexibiliteten och växla över stödet till de som nyligen har disputerat. I år delas därför för första gången Övralidsstipendierna ut.
- Många kulturforskare har det inte så lätt ekonomiskt, säger Martin Kylhammar. Med stipendierna, två stycken på vardera 100 000 skattefria kronor, hoppas vi skapa utrymme för deras fortsatta forskning. Stipendiaterna ges möjlighet att medverka i en antologi, i seminarier och i ISAKs forskningsprogram ”Stugsittare och vagabonder: Om skapandets villkor”.
- Jag vågar inte lova att det här är Sveriges största kulturvetenskapliga stipendier, men de är i alla fall några av de största, säger Martin Kylhammar.

Ansökan till stipendierna ska vara juryn tillhanda senast fredag den 23 april 2018. Stipendierna delas ut i samband med årets ”Övralidseftermiddag” i Linköping den 5 oktober.

Mer om Övralidsstipenderina

Kontakt

Senaste nytt från LiU