Manifest för framtida forskning

Hur ser den systembyggande industrin ut i framtiden när produkter, system och infrastrukturer blir allt mer komplexa och intelligenta? Hur påverkas management och organisation? Nu föreslår forskare vid LiU ett nytt forskningsprogram för att besvara frågorna.

nicolette lakemond och gunnar holmbergGunnar Holmberg och Nicolette Lakemond är professorer vid avdelningen för Projekt, innovationer och entreprenörskap (PIE) på Linköpings universitet. .Bild: Mikael Sönne

Föreslår nytt forskningsprogram

Frågorna är också avgörande för svensk industri med sina många systembyggande aktörer inom olika branscher som transport, telecom och industriautomation. 

Forskning inom artificiell intelligens, AI, och självlärande intelligenta system tar stora steg framåt, i Sverige inte minst genom den omfattande forskningssatsningen WASP (se nedan). De tekniska framstegen påverkar också en rad andra områden där etik och människans roll har börjat uppmärksammas, medan konsekvenser för företagsledning och organisation inte har belysts i samma utsträckning.

LiU-forskarna Nicolette Lakemond, professor, och Gunnar Holmberg, adjungerad professor och ansvarig för affärsutveckling för framtida system på Saab, anser att teknik och management bör uppmärksammas tillsammans. I manifestet ”Management i framtidens industriella ekosystem för komplexa intelligenta system” föreslår de ett nytt forskningsprogram för att organisation och ledning ska hänga med i den snabba tekniska utvecklingen.

vetenskapligt forskningsmanifest

- Tekniska framsteg skapar nya möjligheter för svensk industri och vi behöver ligga i framkant. Men om vi bara fokuserar på tekniken riskerar vi att få rätt teknik med organisationer och ledningsstrukturer som inte kan ta tillvara tekniken. Vi vill koppla ihop de här två områdena, säger Nicolette Lakemond.

- Manifestet är en deklaration av vad vi vill arbeta med och vad vi tycker att andra också bör arbeta med. Överlag möts vi av väldigt positiva reaktioner inom industrin och även av teknikforskarna. 

Snabb förändring för industrin

Enligt LiU-forskarna kommer förutsättningarna för många av de stora systembyggande industriföretagen att förändras radikalt de kommande 10–15 åren. I dag är företagen i många fall världsledande, och i framtiden kommer digitalisering och allt mer intelligenta system att ställa andra krav på verksamheten.

Det traditionella arbetssättet för systemutveckling behöver förändras när system blir allt mer autonoma och smarta, och träning blir en alltmer central del av systemens förmåga. Industriföretagen behöver också förhålla sig till nya aktörer, som till exempel framtida ”datafabriker”. En annan stor utmaning är hur innovation och nytänkande kan förenas med höga krav på säkerhet som redan studeras. (Se tidigare artikel här.)

nicolette lakemond och gunnar holmbergDe båda LiU-forskarna presenterar manifestet för framtida forskning. Bild: Mikael Sönne

Gunnar Holmberg ger ytterligare ett exempel.

- Ökad komplexitet gör att det krävs mer kunskap för att ta rätt beslut. Detta leder till större behov av modellering och simulering, men också till omprövningar av hur projekt drivs och hur organisationer ser ut. En utmaning är att utveckla angreppssätt som möjliggör att beslut tas där den relevanta kunskapen finns.

Både Nicolette Lakemond och Gunnar Holmberg anser att det finns ett stort forskningsunderskott när det gäller att koppla ihop management och teknik. Många organisationsforskare är upptagna av fenomenet ”uberfiering” och delningsekonomi, men glömmer att den bygger på en infrastruktur som systembyggande industrin tillhandahåller. Med manifestet och förslaget till nytt forskningsprogram hoppas de bidra till att forskningen ska ta en ny riktning, både på LiU och andra lärosäten.

Fakta: WASP 

  • WASP är Sveriges enskilt största forskningssatsning med målsättningen att lyfta Sverige till en internationellt ledande position inom autonoma system och artificiell intelligens. Knut och Alice Wallenbergs stiftelse bidrar med 2,626 miljarder kronor fram till 2026 och medverkande universitet och industriföretag med ytterligare 1,15 miljarder kronor.
  • Medverkande universitet är LiU, Chalmers, Umeå, KTH och Lund. Inom projektet ska 60 nya forskargrupper rekryteras tillsammans med över 300 doktorander, varav minst 75 ska vara industridoktorander. Satsningen innehåller även ett internationellt rekryteringsprogram samt en uppbyggnad av demonstratorer, arenor där forskning och företag möts i konkreta projekt.
Manifestet är en deklaration av vad vi vill arbeta med och vad vi tycker att andra också bör arbeta med.
Nicolette Lakemond och Gunnar Holmberg om förslaget till framtida forskning.

Läs manifestet härVisa/dölj innehåll

KontaktVisa/dölj innehåll