Metoo-utredning inom friidrott klar

Fem friidrottare på landslagsnivå uppger att de har blivit utsatta för sexuella övergrepp i idrottssammanhang, i en studie som gjorts av LiU-forskare på uppdrag av Svenska Friidrottsförbundet. Idrotten speglar samhället i stort, menar Toomas Timpka, som lett studien.

kvinnlig höjdhoppareLiU-forskare har undersökt hur vanligt det är att friidrottare blivit utsatta för sexuella eller fysisk övergrepp. Foto: Mike Watson Images LimitedFrågan om sexuella övergrepp inom idrotten blev högaktuell under hösten 2017.

– Metoo bröt ut just när vi skulle skicka in en redan genomförd studie till en vetenskaplig tidskrift för publicering. I vår första forskningsstudie deltog omkring 600 svenska idrottsutövare på klubbnivå. Frågan blev så aktuell att vi gjorde en uppföljande studie, säger Toomas Timpka, professor vid Athletic Research Center vid Linköpings universitet.

Efter att löperskan Moa Hjelmer gick ut med att hon blivit våldtagen i samband med Finnkampen gav Svenska Friidrottsförbundet forskare vid Linköpings universitet i uppdrag att undersöka erfarenheterna av övergrepp bland landslagsidrottare. 404 friidrottare som varit med i svenska seniorlandslaget under de senaste sex åren blev tillfrågade om att besvara en webbenkät från forskarna vid LiU. Ungefär häften av idrottarna besvarade enkäten, vilket räknas som en hög siffra i det här sammanhanget.

Idrotten inte förskonad

Nästan 12 procent uppgav att de någon gång under livet blivit utsatta för sexuella övergrepp. 2,6 procent (fem personer) hade blivit utsatta i friidrottssammanhang, varav två stycken i landslagssammanhang.Toomas Timpka, professorToomas Timpka Foto: Emma Busk Winquist

– Vi ser att på det stora hela återspeglar friidrotten utvecklingen i samhället. Idrottare är inte förskonade, utan det förekommer även inom idrotten, säger Toomas Timpka.

Andelen utsatta är i nivå med andra verksamheter och samhället i stort.

– Att vara med i landslaget är en yrkesverksamhet och där ska man vara fredad, kan man ju tycka, säger Toomas Timpka.

Idrottarna tillfrågades även om fysiska övergrepp av vuxna, där var tionde uppgav att de varit utsatta. När det kom till fysiska övergrepp från minderåriga svarade hela 30 procent att de blivit utsatta, och mer än dubbelt så många män jämfört med kvinnor svarade ja på den frågan.

Sexuella övergrepp definierades som att atleten mot sin vilja haft sex, onanerat åt någon eller att någon berört den svarandes könsdelar utan samtycke.

Stor studie på junior-VM

Frågan är aktuell även i många andra länder och nu har forskargruppen i Linköping blivit inbjudna av det internationella friidrottsförbundet, IAAF, att göra den första studien av förekomsten av övergrepp bland unga idrottare i många länder samtidigt. Alla 1400 deltagare vid junior-VM i Tampere senare i år kommer att få svara på enkäten om fysiska och sexuella övergrepp.

– Vi kommer att använda samma metod som i de svenska studierna, där de svarande skrapar fram en unik pin-kod för att logga in till enkäten och ingen annan kan se vilka som har svarat. Förutom att undersöka förekomsten av övergrepp kommer vi också att titta på om det finns ett samband mellan övergrepp och att ådra sig idrottsskador, säger Toomas Timpka.

Kontakt

Mer om forskningen

Relaterad forskning

Senaste nytt från LiU