Miljonanslag till forskning om hörselnedsättning

Hörselforskare vid Linköpings universitet får 19,2 miljoner kronor från Vetenskapsrådet till forskning om åldersrelaterad hörselnedsättning. 

Äldre man håller handen vid örat för att höra bättre.

 

Vetenskapsrådet delar ut nästan 140 miljoner kronor i forskningsanslag inom forskningsmiljö inom åldrande och hälsa. Ett av de sju beviljade anslagen går till Linköpings universitet och forskning om åldersrelaterad hörselnedsättning. Undersökningar tyder på att ungefär 4 av 10 personer över 65 år har hörselnedsättning och för de flesta rör det sig om en åldersrelaterad nedsättning. I dag kan hörselnedsättning behandlas med hörapparat eller cochleaimplantat, men de passar inte för alla och återställer inte en normal hörsel.hörselAnders Fridberger. Foto: Thor Balkhed

– Huvudmålsättningen är att se om vi kan hitta nya behandlingar för åldersrelaterad hörselnedsättning och få en bättre förståelse för mekanismerna bakom sjukdomen. Det är inte bara hörselnedsättningen i sig som är ett problem, utan den kan få konsekvenser för de som drabbas. Hörselnedsättning ökar risken för utveckling av demens, depression och social isolering. Beräkningar pekar på att om vi kunde förebygga all hörselnedsättning från 55-årsåldern och uppåt så skulle det förhindra vart femte fall av Alzheimers sjukdom, säger Anders Fridberger, professor vid Institutionen för klinisk och experimentell forskning, och huvudansvarig för projektet.

Forskningsprojektet bygger vidare på forskning inom kognitiv hörselvetenskap vid Linnécentrum HEAD. Medsökande är Jerker Rönnberg, Mary Rudner, Thomas Lunner och Stefan Stenfelt, alla vid Linnécentrum HEAD. Det nya forskningsanslaget från Vetenskapsrådet har beviljats för åren 2017–2022.

– Det betyder väldigt mycket att få det här anslaget. Med långsiktigt stöd kan vi forskare få fram lite besvärligare forskningsprojekt och ta lite större vetenskapliga risker. Det är väldigt viktigt om man vill göra verkliga framsteg, säger Anders Fridberger.


Kontakt

Kognitiv hörselvetenskap

Senaste nytt från LiU