Miljöstudenter studerar Vallastaden

Om man ska låta en grupp masterstudenter reflektera kring begreppet hållbar utvecklingen, är väl Vallastaden den perfekta platsen? Det tyckte lärare på Tema Miljöförändring och lade ett moment i den första delkursen på programmet här.

Masterstudenter studerar på plats i Vallastaden

De nya studenterna på det internationella masterprogrammet ”Science for Sustainable Development” hamnade direkt i verkligheten, Linköpings nyaste och hållbaraste stadsdel Vallastaden. När Anna Kaijser och Veronica Brodén Gyberg planerade den första kursen ”Critical Perspectives on Sustainable Development” ville de ha Vallastaden som exempel för att prata om hållbar utveckling och planering i ett svenskt sammanhang. Och sedan kunna jämföra med kontexter i andra länder där möjligheter och utmaningar ser annorlunda ut.
- Det är ett intressant fall om man vill studera hållbar utveckling i en relativt välbärgad kontext som Sverige, säger kursansvariga Anna Kaijser.

Är det Vallastaden som stadsdel eller som expo som är intressant i sammanhanget?
- Både och. Det som kommer till uttryck i expot är den syn på hållbarhet som man vill lyfta fram. Men för vem? Det finns inte bara ett rätt svar.

De 22 studenterna, de flesta internationella men också några svenskar som gått miljövetarprogrammet, sitter vid tre runda bord i universitetets ALC-rum, Active Learning Classroom, en testmiljö där LiU:s lärare har möjlighet att förlägga undervisning under expot. Som namnet antyder är syftet med rummet att studenterna ska vara mer aktiva i sitt lärande. Med erfarenheter från testmiljön ska sedan morgondagens lärmiljöer vid LiU utvecklas.

Samla reflektioner och få intryck

Anna Kaijser och Veronica Brodén Gyberg, kursansvariga Foto: Charlotte PerhammarStudenterna runt de runda borden har fått i uppgift att diskutera och jämför vad hållbarhet kan vara i olika kontexter med Vallastaden och fem fallstudier som exempel: New York, den lilla byn Sere i Uganda, Malmö, La Paz i Bolivia och Ljubljana i Slovenien. Om de vill kan de använda skärmarna som finns för varje bord för att visa bilder, hemsidor eller något annat. Efter workshopen ska de fortsätta att arbeta med sina fall, identifiera utmaningar och lösningar som till exempel vatten eller transporter.
- Att lägga undervisningen här i Vallastaden gjorde något med vårt upplägg av kursen, säger Anna Kaijser. Här kan man samla reflektioner på ett annat sätt och studenterna får intryck som de inte annars fått.
- Det hade inte varit nödvändigt att vara i just ALC-salen eftersom vi inte hunnit sätta oss in i tekniska och pedagogiska möjligheter fullt ut. Men för oss innebar ändå expot en möjlighet till utveckling av undervisningen, både vad gäller innehåll och form, säger Vernoica Brodén Gyberg. Nu när vi har gjort det en gång ser vi ytterligare utvecklingsmöjligheter till nästa år.

Bättre diskussioner på plats

Masterstudenterna Anna Blume och Amanda Selhammer Foto: Charlotte PerhammarAmanda Selhammer är en av de svenska studenterna på programmet. Hennes grupparbete är relaterat till just Vallastaden och så har hon precis flyttat in i Vallastadsvåningen, Studentbostäders nya koncept.
- Jag tycker det fungerade bra idag. Jag tror det blir bra diskussion när man kan koppla till något man ser och har upplevt, att vara på plats.
Anna Blume från Tyskland gillar Vallastadens variation av byggnader, kulturer och boenden för olika åldrar.
- Jag hoppas de får igång aktiviteter här så att människor lär känna varandra. Då kan det bli som ett litet samhälle där alla känner, eller känner igen varandra. Kanske med hjälp av en tipspromenad.
- Workshopen idag var bra, fortsätter Anna Blume. Jag tror det adderar något till diskussionen att vara på plats. Men lokalen var lite för bullrig. Golv och bord var inte ljuddämpade. Men jag gillar att man kan se ut och att dagsljuset kommer in i lokalen. 

 

Senaste nytt från LiU