Möjlighet för lokala forskare att ansöka om delprojekt i SCAPIS uppföljningsstudie

Just nu pågår planering för att följa upp deltagarna i SCAPIS-studien i en återundersökning, preliminärt med start år 2024.

Fotografi med tomma blodprovsrör i förgrunden samt en provtagningssituation i bakgrunden

Till planeringen av denna uppföljningsstudie, ”SCAPIS 2”, finns möjlighet för lokalt anknutna forskare att ansöka om att få delta med lokala substudieprojekt.

Första steget i processen är att inkomma med en ansökan. Är du som lokal forskare intresserad av att ansöka om att delta med ett substudieprojekt i SCAPIS 2? Maila scapis@regionostergotland.se för information om hur du ansöker.

Ansökningsperioden pågår till 2023-01-08.