Ledning och sektioner diskuterade inkludering och lika villkor

Efter den senaste tidens skriverier om universitetets herr- och damsittningar, träffades LiU:s ledning och representanter från de olika sektionerna på tisdagskvällen för att diskutera frågor kring inkludering, bemötande och lika villkor.

B-huset / B Building

- Det är viktigt att kommunikationen mellan universitetet, studentkårerna och sektionerna är tydlig, så att vi tillsammans kan skapa en miljö som alla kan stå bakom. Vi är, som prorektor Roger Klinth uttryckte det, ett enat LiU, och det är bra att vi som sektion förstår vad universitetet förväntar sig av oss, och att de får förståelse för hur vi arbetar, säger Måns Lindqvist, ordförande för studentföreningen ELIN vid Linköpings universitet. 

Vid mötet lyfte studenterna bland annat upp problemet att de upplever ett långt avstånd till LiU:s ledning, vilket försvårar möjligheterna till dialog.

 - Vid ett möte med Ann Holmlid, administrativ direktör vid LiU, insåg både hon och jag att ledningen  haft dålig koll på vad vi gör och vice versa, fast det är så mycket bra saker som sker. Därför önskar vi att ledningen har direkt kontakt med oss sektioner på samma sätt som de har med kårerna, det vore ju toppen om alla har koll på vad alla gör, säger Sara Ågren, ordförande vid sektionen för industriell ekonomi.

Studenterna efterlyste också tydligare information om vilket stöd de kan räkna med från universitetets sida i komplicerade situationer, och vem de ska vända sig till för att få detta stöd.

- Vi tar signalerna på allvar och kommer att stärka dialogen, men också se över hur vi på ett bättre sätt kan nå ut med information om vilka resurser vi har för att hjälpa och stötta, inte bara sektionerna, utan också enskilda studenter, säger prorektor Roger Klinth.

De fester som lyfts fram i media sker på informell basis och utanför LiU:s lokaler, vilket innebär att universitetets ansvar är mer indirekt. Roger Klinth betonar att det ändå finns starka gemensamma intressen i att verka för inkludering, goda värderingar och ett gott renommé.

Roger Klinth, prefekt Tema och snart även vicerektor, 2016 - Under mötet underströk jag och fakultetsledningarna vikten av ett studentliv som kännetecknas av inkludering och bra värderingar, utan att tappa det roliga och studentikosa. LiU är rikskänt för sitt fantastiska studentliv och det har vi inte minst sektionerna och kårerna att tacka för. Vi underströk också behovet av att vidmakthålla LiU:s goda renommé i omvärlden. Drygt 70% av LiU:s studenter kommer inte från regionen utan flyttar hit från andra delar av Sverige eller från utlandet, och därför är det extra viktigt att LiU förknippas med utbildningar av hög kvalitet, ett bra bemötande och ett kul studentliv, säger Roger Klinth.

Vid mötet bestämdes att den dialog som nu inletts ska permanentas, och att man på kontinuerlig nivå ska träffas och utbyta erfarenheter.

Vi vill, som alltid, arbeta för att vara inkluderande och uppfattas som den öppna förening vi vill vara. LiU är en stor organisation, och svårt att hitta något som kan implementeras direkt, men alla var överens om att vi måste förbättra vår kommunikation. Det vi som sektion bland annat tänker göra är att genomföra fler medlemsundersökningar, och genom dessa lyssna på vad våra medlemmar tycker att vi erbjuder och vad de saknar, säger Måns Lindqvist. 

- Det är också viktigt att man fortsätter att ha fakultetsöverskridande diskussioner. Vi på tekniska fakulteten i Linköping har möten varannan vecka och pratar om vad som händer och vad som kan förbättras, och det skulle vara givande att också diskutera liknande saker med de andra fakulteterna, säger Sara Ågren.

Roger Klinth tyckte att diskussionerna under mötet både var konstruktiva och givande.

- Det blev tydligt att sektionerna redan jobbar hårt med frågor om inkludering och värdegrund. Studenterna hade också många bra förslag på hur verksamheten kan utvecklas och hur sektionerna, kårerna och LiU:s ledning kan samspela i positiva utvecklingsprocesser, säger han.

Senaste nytt från LiU