Myt att flickor inte gillar teknik

Flickor har från början ett stort intresse för teknik men under skoltiden minskar eller försvinner det helt. Det konstaterar LiU-doktoranden Ulrika Sultan som är redaktör för en uppmärksammad bok som vänder sig till tekniklärare på högstadiet.

Flicka bygger en elektrisk bil. Flickan bygger en elektrisk bil. D-Keine

– Vi vill hjälpa lärarna att undervisa i teknikämnet på ett sätt som gynnar även flickorna, säger hon.
Ulrika Sultan har själv varit lärare och undervisat i teknik på grundskolan. Hon har sett glöden hos flickorna, deras genuina intresse för teknikämnet, uppmuntrat dem.
Ändå visar forskningen något helt annat; att flickor inte är intresserade av teknik, konstaterar hon. Det fick Ulrika Sultan att börja forska. Hon ville ta reda på hur det förhöll sig med den saken och är därför numera doktorand inom teknikens didaktik där hon specialstuderar flickors teknikintresse och hur skolan tar tillvara på det.

Bekymmer för teknikföretagen

Siffror från Skolinspektionen visar att 86 procent av flickorna i årskurs fem är intresserade av teknik. I årskurs nio har den siffran sjunkit till 37 procent.
– Det är en jättedrastisk nedgång och ett bekymmer inte minst för våra lärosäten och för våra teknikföretag. Men det gör också något med flickorna att alltid få höra att de inte är teknikintresserade, säger Ulrika Sultan.Doktorand inom teknikens didaktikUlrika Sultan Foto Daniela Gyllensten
Hon menar att det är en myt inom forskningen att flickor är tekniskt ointresserade.
– Jag hittar inga bevis för det i några studier. Det handlar mycket om hur frågorna ställs och hur vi forskare tolkar svaren.

Få relevanta uppgifter

En studie hon undersökt hänvisade till exempel till ett test om kugghjul som elever fått göra. Flickornas resultat var lågt och slutsatsen i studien var då att de inte hade intresse för teknik. Vid en annan studie hade flickor bjudits in till ett universitet för att få undersöka litiumbatterier till självkörande bilar. Inte heller där var intresset överväldigande.
– Men det beror på vad för slags material och ämnen flickorna får tillgång till. De måste ju få uppgifter som är relevanta för dem, påpekar Ulrika Sultan.
Skolan lyckas inte skapa en teknikundervisningen som blir intressant för flickorna. Deras intressen fångas inte upp, menar Ulrika Sultan. Intressena kan handla om allt ifrån att designa smycken i 3D-format, svarva och skapa hinder till kaninhoppning till att via datorstyrning få kläder att byta färg. Men också att koppla tekniken till övergripande samhällsfrågor.
– Flickor har ofta ett större samhällsperspektiv på tekniken. De tänker i större system. Pojkar bygger en pump. Flickorna tänker ”Hur gör vi för att lösa vattenbristen?”

Ofta sönderhackad undervisning

Ulrika Sultan hänvisar till skolor i andra länder, däribland Ryssland och Botswana. Ryssland är bättre på att ta tillvara flickornas teknikintressen och tekniklärarna där är ofta kvinnor. I Botswana finns det en samhällelig förväntan på att flickor ska vara med och förändra landets framtid.
I den svenska skolan är teknikundervisningen ofta sönderhackad, menar hon. Lärarna skulle vinna på att tänka mer i en helhet på ämnet.
– Istället för att ge eleverna punktuppgifter, som att till exempel bygga en enkel bil, så kan läraren sätta in fordonsbyggandet i ett större sammanhang. Hur ska framtidens bilar se ut? Kan materialet se annorlunda ut? Vem är bilen till för? Var kommer bilens delar ifrån, sett ur ett miljö- och globalt perspektiv? Den sortens frågor engagerar flickor, de är ofta mer ifrågasättande än pojkarna. Dessutom är sådana frågor högst relevanta inom teknikämnet där inte bara den enstaka makapären ska ingå, utan omfatta hela spannet av perspektiv kring teknik, människa och miljö.

Avstamp i aktuella samhällsproblem

Konkreta tips om hur lärarna kan jobba med teknikundervisningen lyfts därför fram i den bok som nyligen getts ut av Teknikföretagen och där Ulrika Sultan är redaktör. Handboken heter Teknik – 10 lektioner i att förändra världen och riktar sig till grundskolans tekniklärare. Den tar avstamp i aktuella samhällsproblem som miljö, transport, sjukvård och vattenbrist.
– Vi vill stödja lärarna i att undervisa i teknikämnet på ett sätt som gynnar både flickor och pojkar.
Boken har blivit rejält uppmärksammad både i media och i skolan. Två ministrar – näringslivsministern och ministern för högre utbildning och forskning – har twittrat om den.
– Jag trodde den skulle slinka under radarn men det blev tvärtom. Jätteroligt att ett undervisningsmaterial blir så uppmärksammat.

Obehöriga tekniklärare

Ulrika Sultan hoppas att tekniklärarna på högstadiet direkt ska börja ta till sig de konkreta tipsen i boken.
– Över hälften av dagens tekniklärare är obehöriga. Vi måste göra något åt deras kompetens och behörighet.
Som doktorand undervisar hon studenter i teknikämnet.
– Just nu har vi bara fem studenter på Linköpings universitet som läser till ämneslärare i teknikämnet på högstadiet och gymnasiet. Fem stycken på en av Sveriges största lärarutbildningar. Det är helt ofattbart!

Boken ges ut av Teknikföretagen och kan laddas ner 

Kontakt Visa/dölj innehåll

Senaste nytt från LiU Visa/dölj innehåll