29 januari 2020

Forskare vid LiU får dela på 8,6 miljoner kronor i projektanslag från Hjärt-Lungfonden. Forskningen handlar bland annat om blodplättar, tuberkulos och skador på hjärtats kranskärl.

De fem forskare som beviljats enskilda projektanslag är Tomas L Lindahl, Eva-Elisabeth Swahn, Olle Stendahl, Robert Blomgran och Fredrik Nyström. Totalsumman till LiU-forskare inkluderar också forskarmånader.

Det största projektanslaget om 2,7 miljoner över tre år går till Tomas L Lindahl, professor vid Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, BKV. Forskningen handlar om hur blodproppsförebyggande läkemedel påverkar funktionen hos celltypen blodplättar vid hjärt-kärlsjukdom.

Robert Blomgran, förste forskningsingenjör vid BKV, har beviljats 1,2 miljoner kronor över tre år till forskning om hur kroppens försvar mot tuberkulosinfektion kan stärkas.

Eva-Elisabeth Swahn, gästprofessor vid Institutionen för hälsa, medicin och vård, HMV, har fått 1 miljon kronor till forskning om kranskärlsdissektion, som är en ovanlig orsak bakom hjärtinfarkt och som framför allt drabbar kvinnor mitt i livet. Samma summa får Olle Stendah, professor emeritus vid BKV till forskning om hur tuberkelbakterien, som orsakar tuberkulos, infekterar lungan och hur de kan dödas.

Fredrik Nyström, professor vid HMV, har beviljats 400 000 kronor till ett projekt med titeln "Hemblodtryck i SCAPIS, risker vid både vitrockhypertoni och maskerad hypertoni".

Det senaste året har Hjärt-Lungfonden delat ut totalt 308 miljoner kronor till svensk forskning inom området.


Se forskningen om blodproppar

Vad händer i blodproppen?

Forskare har utvecklat en metod för att göra avancerade analyser av hur blodproppar bildas i blodkärl. Med metoden kan de följa tusentals enskilda celler och hur de rör sig. Det gör det lättare att förstå i detalj vad som sker inne i blodproppen. Se hur forskningen går till och forskarnas egna videor från mikroskopet!

Mer om forskarna

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Forskarnas tre förslag för att klara EU:s klimatmål

Chansen att nå EU:s klimatmål stärks genom satsning på nya tekniker som tar bort koldioxid ur atmosfären. Problemet är att det idag är olönsamt, men det finns lösningar på det. Det skriver forskare från bland annat Linköpings universitet.

Luciatåg utomhus på kvällen

Mörk Lucia: Linneornas luciatåg med urkraft

Sent på kvällen på luciadagen bjuder Den akademiska damkören Linnea på ”Mörk Lucia”. Det är en ny tradition, men byggd på gamla traditioner, som är på väg att etableras.

Person (Qilun Zhang) i blå labbrock arbetar i dragskåp.

Trämaterial ger pålitliga organiska solceller

En rå variant av ett av naturens vanligaste organiska material – lignin – kan användas för att skapa stabila och miljövänliga organiska solceller. Det visar forskare vid LiU och KTH i en studie publicerad i Advanced Materials.