Nära nio miljoner kronor till hjärt-lungforskning

Forskare vid LiU får dela på 8,6 miljoner kronor i projektanslag från Hjärt-Lungfonden. Forskningen handlar bland annat om blodplättar, tuberkulos och skador på hjärtats kranskärl.

De fem forskare som beviljats enskilda projektanslag är Tomas L Lindahl, Eva-Elisabeth Swahn, Olle Stendahl, Robert Blomgran och Fredrik Nyström. Totalsumman till LiU-forskare inkluderar också forskarmånader.

Det största projektanslaget om 2,7 miljoner över tre år går till Tomas L Lindahl, professor vid Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, BKV. Forskningen handlar om hur blodproppsförebyggande läkemedel påverkar funktionen hos celltypen blodplättar vid hjärt-kärlsjukdom.

Robert Blomgran, förste forskningsingenjör vid BKV, har beviljats 1,2 miljoner kronor över tre år till forskning om hur kroppens försvar mot tuberkulosinfektion kan stärkas.

Eva-Elisabeth Swahn, gästprofessor vid Institutionen för hälsa, medicin och vård, HMV, har fått 1 miljon kronor till forskning om kranskärlsdissektion, som är en ovanlig orsak bakom hjärtinfarkt och som framför allt drabbar kvinnor mitt i livet. Samma summa får Olle Stendah, professor emeritus vid BKV till forskning om hur tuberkelbakterien, som orsakar tuberkulos, infekterar lungan och hur de kan dödas.

Fredrik Nyström, professor vid HMV, har beviljats 400 000 kronor till ett projekt med titeln "Hemblodtryck i SCAPIS, risker vid både vitrockhypertoni och maskerad hypertoni".

Det senaste året har Hjärt-Lungfonden delat ut totalt 308 miljoner kronor till svensk forskning inom området.


Se forskningen om blodproppar

Vad händer i blodproppen?

Forskare har utvecklat en metod för att göra avancerade analyser av hur blodproppar bildas i blodkärl. Med metoden kan de följa tusentals enskilda celler och hur de rör sig. Det gör det lättare att förstå i detalj vad som sker inne i blodproppen. Se hur forskningen går till och forskarnas egna videor från mikroskopet!

Mer om forskarna

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU