Nättidningen Venue firar fem år

Den populärvetenskapliga nättidskriften Venue fyller fem år. Det firas med en minikonferens öppen för alla som är intresserade av frågor som rör skola och förskola.

Elever på Tornhagsskolan i LinköpingNättidningen Venue tar upp frågor som rör skola och förskola.En snabb blick på nättidskriftens sida visar aktuella artiklar om arbete mot mobbning, vikten av klassrumsdialog, förskoleföräldrars tankar om utvecklingssamtal och tryggare barn på fritidshemmet. Venue (som betyder mötesplats) innehåller främst artiklar som handlar om LiU-forskning inom skola och förskola. De är oftast skrivna av LiU-forskare, ibland av externa forskare och även av studenter eller personal ute i skolorna. Målgruppen är forskare, lärare och andra anställda inom skolans värld.

Använts i undervisningen

Tanken med Venue har hela tiden varit att nå ut med ny kunskap, att forskningsresultaten snabbt ska göra nytta för de som jobbar inom skolan.
- Vi har 300 prenumeranter men många fler läsare. De flesta hittar våra artiklar via Google och sociala medier, vissa artiklar har delats hundratals gånger, säger Therese Örnberg Berglund, föreståndare för LiU Skolsamverkan.Bildskyltar med namn teori och praktik.
Genom åren har en lång rad forskningsartiklar publicerats. Populära områden har varit matematik, teknik i förskolan och lärarprofessionen. Den mest lästa texten handlar om pedagogers tankar om teknik i förskolan. En del artiklar har använts i undervisningen på lärarutbildningen.
Femårsjubiléet firas den 2 februari då sex olika forskningsprojekt presenteras, däribland om fokusgruppssamtal om svåra frågor och ledarskap i klassrummet.
- Vi vill att artiklarna på nätet ska bidra till dialog mellan forskare och personal i skola och förskola. Konferensen blir ett tillfälle att mötas och att fördjupa den dialogen, säger Therese Örnberg Berglund.

Programmet för konferensen hittar du här.

Kontakt

Nättidningen Venue

Senaste nytt från LiU