29 mars 2018

Journalisten Niklas Ekdal är en av årets hedersdoktorer vid Linköpings universitet. Han hedras tillsammans med Pia Minati, Margareth Sandström, Peter de Wit, Lorenza Mondada och Jan Carlson vid promotionshögtiden den 26 maj.

Niklas Ekdal.

Medicinska fakulteten väljer i år att uppmärksamma två personer som båda satt fokus på frågor om psykisk ohälsa och självmord. Journalisten och författaren Niklas Ekdal har genom sin bok ”Hur jag dog” (2016) hjälpt till att lyfta debatten från tabu till samtal. I boken berättar han öppet om sitt eget självmordsförsök. Niklas Ekdal är uppväxt i Kisa, gick gymnasiet på Katedralskolan i Linköping och har läst kurser på Linköpings universitet. Han har bland annat varit politisk redaktör på Dagens Nyheter.

Pia MinatiPia Minati. Foto: Lena Katarina JohanssonSjälvmord är en av de vanligaste dödsorsakerna bland unga människor i Sverige. I boken ”Vem som helst men inte Magdalena” (2016) berättar årets andra medicine hedersdoktor Pia Minati rakt och gripande om dottern Magdalenas självmord. Dottern var läkarstudent vid Linköpings universitet när hon 2004 avslutade sitt liv efter en kortare tids depression. Pia Minati slår genom sin berättelse sönder myter och öppnar för samtal om självmord. Medicinska fakulteten framhåller att båda hedersdoktorerna gjort modiga och viktiga insatser för att utveckla kunskapen kring psykisk ohälsa och självmord.

Peter de Wit och Margareth Sandström.Peter de Wit och Margareth Sandström.De båda Linköpingsbaserade guldsmedsmästarna Margareth Sandström och Peter de Wit utses till filosofie hedersdoktorer. De är kända och uppskattade både i Sverige och internationellt för sin nyskapande smyckestillverkning. De har arbetat tillsammans i över 40 år, men använder sig av olika formspråk. Peter de Wits abstrakta formspråk är inspirerat av geometrin, medan Margareth Sandströms organiska formspråk hämtar inspiration från naturen.

Lorenza MondadaLorenza Mondada.Till filosofie hedersdoktor har även utsetts den schweiziska språkforskaren Lorenza Mondada. Hon är världsledande inom den del av språkforskningen som intresserar sig för det ömsesidiga förhållandet mellan språk, kropp och omgivning i mänskligt samspel och handlande. Hon har tidigare varit gästprofessor inom forskningsmiljön ”Språk och kultur i Europa” och hennes fortsatta samarbete med LiU-forskare har resulterat i såväl gemensamma vetenskapliga möten som internationellt uppmärksammade publikationer.

Till teknologie hedersdoktor har utsetts Jan Carlson, styrelseordförande, koncernchef och vd för Autoliv AB, för hans insatser inom industriell forskning och utveckling. Han har Jan CarlssonJan Carlsson.bidragit till att Sverige fått en ledande roll inom trafiksäkerhet, genom forskning och utveckling inom elektronik, datorseende och andra avancerade sensorsystem. Det har inneburit samarbete med forskning och utbildning vid Linköpings universitet. Jan Carlson studerade till civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik vid Linköpings universitet, med examen 1987.

 

Intervju med Niklas Ekdal och Pia Minati

Film om Margareth Sandström och Peter de Wit

Senaste nytt från LiU

Stdenter grupparbetar

Lärarstudenter har skapat AI-kurser för Kenya

På landsbygden i Kenya råder det brist på både el, internet och utbildningsmöjligheter. Då kan nya verktyg vara en väg framåt. Studenter på Ämneslärarprogrammet har under hösten utvecklat kurser för yrkesutbildningar i Kenya med hjälp av AI.

Man håller fram guldfärgad platta (Urban Forsberg).

Han har en nyckel för att lösa halvledarbristen

Bristen på halvledarmaterial blir alltmer akut. Vid LiU bedrivs materialforskning i nära samarbete med industrin för att på sikt öka tillverkningstakten av halvledare i Europa.

Montage av två personer.

De blir nya Wallenberg Academy Fellows vid LiU

Forskarna Olaf Hartig och Alexander Gillett har utsetts till Wallenberg Academy Fellows vid LiU. Genom det femåriga forskningsanslaget ges unga forskare möjlighet att göra viktiga vetenskapliga genombrott.

Taggar