Ny artikel om innovation i lantbruket

“Agricultural innovation and the role of institutions: lessons from the game of drones” är namnet på en artikel som publicerats av Per Frankelius, Charlotte Norrman och Knut Johansen i den internationella tidskriften ”Journal of agricultural and environmental ethics”.

Drönare med åker i bakgrunden. Drönare, en del av framtidens lantbruk. 

High-tech och innovation

Artikeln fokuserar på den high-tech revolution som just nu pågår inom lantbruket och tittar speciellt på hur innovation uppstår, utvecklas och vinner insteg, samt vad som underlättar respektive hindrar sådana processer.

Artikeln tar även ett eftertänksamt perspektiv så till vida att den under begreppet ”ansvarsfull innovation” diskuterar etiska aspekter av innovationsprocessen och hur olika etiska intressen kan komma att stå emot varandra samt vilka följder detta kan få för utveklingen.

Litteraturgenomgången som görs, liksom praktikfallen som beskrivs i artikeln, visar på tillämpningsområden för obemannade farkoster – drönare – i lantbruket.

Senaste nytt från LiU