12 december 2019

“Agricultural innovation and the role of institutions: lessons from the game of drones” är namnet på en artikel som publicerats av Per Frankelius, Charlotte Norrman och Knut Johansen i den internationella tidskriften ”Journal of agricultural and environmental ethics”.

Drönare med åker i bakgrunden. Drönare, en del av framtidens lantbruk. 

High-tech och innovation

Artikeln fokuserar på den high-tech revolution som just nu pågår inom lantbruket och tittar speciellt på hur innovation uppstår, utvecklas och vinner insteg, samt vad som underlättar respektive hindrar sådana processer.

Artikeln tar även ett eftertänksamt perspektiv så till vida att den under begreppet ”ansvarsfull innovation” diskuterar etiska aspekter av innovationsprocessen och hur olika etiska intressen kan komma att stå emot varandra samt vilka följder detta kan få för utveklingen.

Litteraturgenomgången som görs, liksom praktikfallen som beskrivs i artikeln, visar på tillämpningsområden för obemannade farkoster – drönare – i lantbruket.

Senaste nytt från LiU

Kvinnlig professor håller i en fejkad nyfödd bäbis, avsedd för undervisning.

Individanpassad förlossning målet för ny studie

Kan ett nytt verktyg med uppdaterade riktlinjer för hur en förlossning går framåt och med betoning på kvinnan i centrum bidra till en mer individanpassad förlossningsvård? En studie som får 19 miljoner kronor från Vetenskapsrådet ska undersöka det.

Olga Tokarczuk tar emot nobelpriset i litteratur.

Nobelprisets väg till att bli ett världspris i litteratur

I december varje år delas Nobelpriset ut – bland annat i litteratur. Forskaren Jacob Habinek vid LiU har analyserat hur Nobelpriset blev ett världspris.

Unga vuxna arbetar med färgglada papper runt ett stort bord.

Användarna är med och designar appen

Unga med olika funktionsnedsättningar är medforskare i att designa ett digitalt verktyg som ska hjälpa dem att må bättre. För forskaren Ulrika Müssener är det självklart att fråga användarna vad de behöver och vill ha.