15 september 2020

Vi välkomnar Maria Kvarnström, ny enhetschef vid Clinicum LiU. Maria kommer närmast från en tjänst som pedagogisk utvecklare vid Karolinska Institutet. Hur det är att påbörja ett nytt uppdrag under pågående pandemi, möjligheter, utmaningar och framtiden - är några av de saker som Maria Kvarnström delar med sig av.

Maria Kvarnström porträttbild Emma Busk Winquist

 –  Det allra roligaste med mitt nya uppdrag - att få möjlighet att arbeta med en fantastisk lärandemiljö och engagerad personal som brinner för verksamheten och studenterna. Jag har under många år stöttat kliniska handledare och lärare i deras roll. Nu kommer jag att få träffa studenter igen och det ser jag fram emot!

Linköpings universitet är välbekant och lite som att ”komma hem” för Maria Kvarnström, som både utbildade sig och disputerade här. Under doktorandtiden vid Klinisk Immunologi hos Jan Ernerudh växte intresset för pedagogik och Maria Kvarnström engagerade sig i undervisningen genom att bland annat handleda basgrupper och laborationer i de lokaler som idag tillhör Clinicum.

 –  Jag tyckte problembaserat lärande och de interprofessionella momenten var inspirerande redan som student vid Laboratorieassistentutbildningen*. Sedan dess har allt utvecklats mycket och det är spännande att åter bli en del av Medicinska fakulteten, säger Maria Kvarnström.

Stor erfarenhet av pedagogiskt arbete

Uppdraget som enhetschef vid Clinicum är en del av Maria Kvarnströms tjänst som lektor i Medicinsk Pedagogik, Maria har även uppdrag som pedagogisk utvecklare vid Didacticum för att på olika sätt stötta lärares behov av pedagogiskt stöd, t.ex.  kursverksamheten på Didacticum. Hon har bland annat stor erfarenhet av digitalt lärande och är en av grundarna till det internationella samarbetsprojektet Open Network Learning, en pedagogisk kompetensutvecklingskurs för lärare.

Inom ramen för Medicinsk Pedagogik så kommer Maria Kvarnström bland annat arbeta med interprofessionellt lärande (IPL). Styrelseuppdrag för det nordiska nätverket för IPL (NIPNET), plats i koordinatorgruppen för det svenska nätverket (SvIPnet) och som en av Karolinska Institutets två IPL-samordnare, har gett stor erfarenhet och nätverk inom området. På sikt finns det även planer för lite forskningstid.

Att ta sig genom pandemin och framtiden

Att tillträda ett chefsuppdrag under en pågående pandemi är naturligtvis en utmaning. Dessutom tar pandemin mycket tid i anspråk då nya utmaningar uppstår som måste lösas. Clinicum har exempelvis utökat med ytterligare en byggnad (Annexet), där 30 undervisningsrum har inretts för att kunna bedriva undervisning med så lite risk för smittspridning som möjligt. Genom ett intensivt arbete har alla schemalagda pass delats upp och i princip kommer allt inplanerat kunna genomföras. Ett kvarstående problem är trängseln i korridorerna.

 –  Studenterna ser Clinicum som en mötesplats, vilket i vanliga fall är fantastiskt MEN i dagsläget är det problematiskt. Vi måste få bort "hängandet" i korridorerna. Jag vill uppmana alla studenter att gå direkt till sin sal vid lektionsstart och lämna byggnaden så fort lektionen är över, säger Maria Kvarnström.

Vikten av balans

Maria Kvarnström betonar betydelsen av att hjälpas åt för att tillsammans hitta bra strukturer och arbetssätt, där exempelvis Teams är ett bra hjälpmedel. Möten lagom ofta är viktigt, där en balans mellan mejltrådar och möten kan spara tid för alla. Pandemin har medfört en hög arbetsbelastningstopp under lång tid och det är viktigt att den snart kan följas av en dal som ger tid för återhämtning – även här är balans viktigt.

 –  Medarbetarna och tidigare enhetschef Kicki är alla fantastiska med stor kompetens. Tillsammans med medarbetarna kommer jag så småningom få lära mig hur verksamheten fungerar under normala omständigheter och det ser jag fram emot!

*Nuvarande Biomedicinska analytikerprogrammet

Kontakt

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Kvinnlig professor håller i en fejkad nyfödd bäbis, avsedd för undervisning.

Individanpassad förlossning målet för ny studie

Kan ett nytt verktyg med uppdaterade riktlinjer för hur en förlossning går framåt och med betoning på kvinnan i centrum bidra till en mer individanpassad förlossningsvård? En studie som får 19 miljoner kronor från Vetenskapsrådet ska undersöka det.

Olga Tokarczuk tar emot nobelpriset i litteratur.

Nobelprisets väg till att bli ett världspris i litteratur

I december varje år delas Nobelpriset ut – bland annat i litteratur. Forskaren Jacob Habinek vid LiU har analyserat hur Nobelpriset blev ett världspris.

Unga vuxna arbetar med färgglada papper runt ett stort bord.

Användarna är med och designar appen

Unga med olika funktionsnedsättningar är medforskare i att designa ett digitalt verktyg som ska hjälpa dem att må bättre. För forskaren Ulrika Müssener är det självklart att fråga användarna vad de behöver och vill ha.