Nyhetsbrev från Barnafrid

Vill du teckna upp dig på vårt nyhetsbrev? 
Skriv till barnafrid@liu.se, så lägger vi in din
mejladress i våra utskick. 
Eller läs nyhetsbreven här.

teckning på flygande kuvert. Bild: Pixabay

Nyhetsbrev juni 2020

Mycket har kretsat kring pandemin med covid-19 under hela våren. Barnafrids experter ha ställts inför många frågor om vilka direkta eller indirekta effekter coronavirusets spridning kommer att få för barn i Sverige och internationellt. Vi har bland annat haft nätverksmöte för Barnahus med 200 deltagare och hållit anförande i ett globalt webbinarium med nära 1 000 deltagare, arrangerat av partnerskapet End violence against children och FN. Samtidigt har den tragiska händelsen med fyraåriga Esmeralda eller ”Lilla hjärtat” präglat många diskussioner ute i samhället. Psykologen Rikard Tordön på Barnafrid har i juni disputerat med en avhandling om just barn i samhällsvård. Vi har också släppt en ny kunskapsöversikt om försummelse.

Se ett urval av nyheter från vår verksamhet här nedan. 

Vi önskar er en skön sommar!

Covid-19

Barnafrid på globalt webinarium – talade om barns våldsutsatthet i olika länder. 

Vi fortsätter att lägga upp information, råd och tips kopplade till coronakrisen på vår webbsajt. 

Om att hantera coronakrisen

Försummelse

För en del barn innebär sommarlovet att de förlorar den tillgång till samhällets stöd och trygghet som skolan kan erbjuda. Barnafrid har släppt en kunskapsöversikt om försummelse, och ett filmat samtal med en forskare, en tandläkare specialiserad på barntandvård, som också forskar, samt en rektor.

Kunskapsöversikt om försummelse mot barn

Ny avhandling från Barnafrid

Psykologen Rikard Tordön disputerade den 5 juni med en avhandling om psykiska symtom hos barn i samhällsvård samt vilka effekter SKOLFAM- interventionen har på barnets kognitiva färdigheter. Se en intervju och ett videoinslag med vår nya doktor!
Skolan kan vara nyckeln för barn i samhällsvård

Lilla hjärtat

Barnafrid välkomnar beslut om utredning

Forskning

Forte-finansierade forskningsprojektet Den långa resan intervjuar barn och unga vuxna på flykt och som vill dela med sig av sin berättelse. Studien kartlägger våldsutsatthet, hälsa och erhållet stöd bland tonåringar och unga. Se mer på webbsidan: 
Den långa resan

Uppdrag

Barnafrid har fått ett separat regeringsuppdrag under 2020-2023 för att digitalisera och tillgängliggöra kompetensutveckling inom psykiatrisk traumavård för barn och unga, #Traumapåkartan. Utbildningar på distans har blivit ännu mera aktuellt med coronakrisen. 
Nytt uppdrag om digitaliserad kompetensutveckling

Debatt

Har våld mot barn ökat under pandemin?
Låt barnkonventionen bli vägledande i pandemin

Kurser

I höst ger Barnafrid LiU distansutbildningen ”Att undervisa om våld mot barn i universitets- och högskoleutbildningar” (3 hp).
SISTA anmälningsdag: 14 augusti 

Konferenser/Nätverksträffar

Information och anmälan: Se kalendariet på www.barnafrid.se
Nätverksdag för elevhälsan
Tema: Att fråga barn om våld. 
2 september, kl 09-16  (Online – via Zoom)

SAVE THE DATE 30 september - Höstens stora Barnafridsevent online
Den sista september är det dags för lanseringskonferens för vårt digitala basprogram om våld mot barn, som riktar sig till alla som arbetar med barn.
Digitalt basprogram 

En fråga om heder

Tema: Att stärka barnahusens kompetens i utredningsarbete vid misstanke om hedersrelaterad brottslighet. 
12—13 oktober kl 13—16 (online).

Nätverksträff för Barnskyddsteam och Barnahus

Tema: Dödligt våld mot barn. 
20 och 21 oktober 2020 (online).

 

 

 

Nyhetsbrev april 2020

Det har varit en händelserik start på året. Spridningen av det nya coronaviruset genomsyrar vardagen för oss alla. Det påverkar också arbetet med barnen i skolan, i socialtjänsten, hälso- och sjukvården och landets barnahus. Trycket kommer sannolikt att öka inom alla verksamheter, med större patientflöde och personalens sjukfrånvaro. Det finns en risk att barns utsatthet ökar vid kriser och ekonomisk tillbakagång. Det kommer att bli ännu viktigare att kunna bibehålla verksamheten i gång på ett barnsäkert sätt. Likaså kommer ledarskapet i verksamheterna att ställas på prov. 
 
Vi på Barnafrid finns tillgängliga för stöd till yrkesverksamma som möter barn. Med anledning av coronakrisen har vi på webbsidan särskilt samlat ett antal tips till både medarbetare och chefer, om en barnsäker verksamhet. Kom gärna också med egna tips och förslag på lösningar som fungerar för er. 
Vi håller er uppdaterade med den senaste forskningen och annan kunskap om barns utsatthet: 
Om att hantera coronakrisen

Flera av våra arrangemang ställs om till online eller flyttas fram på grund av coronaviruset. 
Håll dig uppdaterad:
Konferenser och träffar skjuts fram till hösten

I januari hölls Barnafridskonferensen 2020 i Linköping. Bland annat tilldelades läkaren Barnafridspriset för sin forskning om sambandet mellan nättrakasserier och psykisk ohälsa: 
Enstaka trakasserier på nätet kan ge psykisk ohälsa

Här har vi sammanställt flera av föredragen:
Barnafridskonferensen i korthet

Och här är föreläsarnas presentationer: 
Presentationerna från Barnafridskonferensen 2020

Nyligen lanserade vi barnboken ”Starka känslor kommer och går. Den ska användas i kliniska sammanhang som del av behandling för barn med PTSD eller annat traumarelaterat tillstånd. Den är framtagen i samarbete med Canadian Center for Child Protection:
Starka känslor kommer och går 

Året var fullt av aktiviteter, både i Sverige och internationellt. 
Verksamhetsberättelsen 2019

 
Några saker att hålla utkik efter:
Kunskapssammanställning om försummelse, lansering 5/2020
Barnahusnätverk 27/5 2020
Kunskapsbanken

KontaktVisa/dölj innehåll

Relaterat innehållVisa/dölj innehåll

Senaste nytt från LiUVisa/dölj innehåll