Nymölla kan få Sveriges största biogasreaktor

Stora Ensos pappers- och massabruk i Nymölla kan få Sveriges största biogasreaktor. Det är det organiska materialet i avloppsvattnet som kan tas tillvara och rötas. Satsningen har beviljats 58 miljoner kronor i stöd från Klimatklivet.

Biogasresan gick även till Nymölla bruk

Nymölla Bruk är ett av få kvarvarande sulfitmassabruk. Av massan tillverkas bland annat kopierings- och blankettpapper med extra höga krav på kvalitet och ljushet. Massan bleks med syrgas och väteperoxid. Vedråvaran kommer från ett kontrollerat och hållbart skogsbruk och bruket har alla tänkbara miljömärkningar och certifieringar.
Värmeöverskottet från bruket blir till fjärrvärme i Bromölla kommun och närliggande Sölvesborgs kommun.

– Vi är självförsörjande på energi till 85 procent, säger Ola Petersson, miljöchef på Nymölla Bruk.

Intresserade forskare på biogasresa sommaren 2017Intresserade forskare på biogasresa Foto: Monica WestmanAtt de har en sulfitmassaprocess innebär att avloppsströmmarna innehåller lite mer restmaterial än från de vanligare sulfatprocesserna. Bruket har därför några fler reningssteg innan vattnet får släppas ut i Hanöbukten.

Beslut väntas nu i höst

– Vi har velat bygga in ett anaerobt steg i reningen för att få ut biogas sedan 2008 och miljötillståndet är klart sedan 2011, säger han.
Ett beslut om investeringen förväntas nu under hösten 2017.

I början av juni 2016 fick nämligen Swedish Biogas International, som helt nyligen köptes upp av finska Gasum, 58 miljoner från Klimatklivet för att bygga en biogasreaktor vid Nymölla Bruk. Ett letter of intent har skrivits under av parterna och projektledare Henric Höglind och miljöchef Ola Petersson går nu i väntans tider.

Sveriges största biogasreaktor

Nymölla ska enligt planerna låna ut sitt avloppsvatten till Gasum som omvandlar det organiska restmaterialet till biogas. Potentialen har beräknats till 90 GWh per år, vilket innebär att biogasanläggningen blir Sveriges största.

Nymölla får tillbaka ett avloppsvatten som sedan renas ytterligare i den befintliga aktivslamanläggningen, ytterligare en miljöfjäder i hatten samt lägre kostnader för kemikalier och en minskad energiförbrukning. Energiförbrukningen minskar på grund av ett mindre behov av luftning i aktivslamanläggningen.

Biogasresan gick till Nymölla BrukBiogasresan gick till Nymölla Bruk Foto: Monica Westman– Vi ska ha kvar reningsanläggningen, vi måste ha samma höga rening oavsett om biogasrekatorn fungerar eller inte och här kan vi inte vara beroende av en extern aktör, säger Ola Petersson.

Gasen blir sedan en affär för Gasum.

– Biogasanläggningen kan tas i drift 12 - 18 månader efter beslut och fokus för oss nu ligger på att få igenom investeringen, säger Ola Petersson.

Tidigare forskning vid Tema miljöförändring på Linköpings universitet har visat på den stora biogaspotential som skogsindustrin representerar.

– Nymölla är sannolikt ett av de mest lämpliga bruken för anaerob rening och biogasproduktion och om detta realiseras kan det följas av flera bruk i Sverige”, säger Mats Eklund, professor i Industriell miljöteknik och föreståndare för Biogas Research Center, BRC.

Klimatklivet

Klimatklivet är ett investeringsstöd till klimatsmarta åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid på lokal nivå och som administreras av Naturvårdsverket. Totalt ska två miljarder kronor delas ut fram till och med 2018. ”Biogas ger mest klimatnytta per investerad krona. Förutom klimatnyttan förväntas effekten på Hanöbukten bli positiv”, skriver Länsstyrelsen i Skåne i en kommentar till det beviljade investeringsbidraget.

Biogas på bruken

Biogasresan, tio stopp på tre dagar

Senaste nytt från LiU