19 september 2017

Stora Ensos pappers- och massabruk i Nymölla kan få Sveriges största biogasreaktor. Det är det organiska materialet i avloppsvattnet som kan tas tillvara och rötas. Satsningen har beviljats 58 miljoner kronor i stöd från Klimatklivet.

Biogasresan gick även till Nymölla bruk

Nymölla Bruk är ett av få kvarvarande sulfitmassabruk. Av massan tillverkas bland annat kopierings- och blankettpapper med extra höga krav på kvalitet och ljushet. Massan bleks med syrgas och väteperoxid. Vedråvaran kommer från ett kontrollerat och hållbart skogsbruk och bruket har alla tänkbara miljömärkningar och certifieringar.
Värmeöverskottet från bruket blir till fjärrvärme i Bromölla kommun och närliggande Sölvesborgs kommun.

– Vi är självförsörjande på energi till 85 procent, säger Ola Petersson, miljöchef på Nymölla Bruk.

Intresserade forskare på biogasresa sommaren 2017Intresserade forskare på biogasresa Foto: Monica WestmanAtt de har en sulfitmassaprocess innebär att avloppsströmmarna innehåller lite mer restmaterial än från de vanligare sulfatprocesserna. Bruket har därför några fler reningssteg innan vattnet får släppas ut i Hanöbukten.

Beslut väntas nu i höst

– Vi har velat bygga in ett anaerobt steg i reningen för att få ut biogas sedan 2008 och miljötillståndet är klart sedan 2011, säger han.
Ett beslut om investeringen förväntas nu under hösten 2017.

I början av juni 2016 fick nämligen Swedish Biogas International, som helt nyligen köptes upp av finska Gasum, 58 miljoner från Klimatklivet för att bygga en biogasreaktor vid Nymölla Bruk. Ett letter of intent har skrivits under av parterna och projektledare Henric Höglind och miljöchef Ola Petersson går nu i väntans tider.

Sveriges största biogasreaktor

Nymölla ska enligt planerna låna ut sitt avloppsvatten till Gasum som omvandlar det organiska restmaterialet till biogas. Potentialen har beräknats till 90 GWh per år, vilket innebär att biogasanläggningen blir Sveriges största.

Nymölla får tillbaka ett avloppsvatten som sedan renas ytterligare i den befintliga aktivslamanläggningen, ytterligare en miljöfjäder i hatten samt lägre kostnader för kemikalier och en minskad energiförbrukning. Energiförbrukningen minskar på grund av ett mindre behov av luftning i aktivslamanläggningen.

Biogasresan gick till Nymölla BrukBiogasresan gick till Nymölla Bruk Foto: Monica Westman– Vi ska ha kvar reningsanläggningen, vi måste ha samma höga rening oavsett om biogasrekatorn fungerar eller inte och här kan vi inte vara beroende av en extern aktör, säger Ola Petersson.

Gasen blir sedan en affär för Gasum.

– Biogasanläggningen kan tas i drift 12 - 18 månader efter beslut och fokus för oss nu ligger på att få igenom investeringen, säger Ola Petersson.

Tidigare forskning vid Tema miljöförändring på Linköpings universitet har visat på den stora biogaspotential som skogsindustrin representerar.

– Nymölla är sannolikt ett av de mest lämpliga bruken för anaerob rening och biogasproduktion och om detta realiseras kan det följas av flera bruk i Sverige”, säger Mats Eklund, professor i Industriell miljöteknik och föreståndare för Biogas Research Center, BRC.

Klimatklivet

Klimatklivet är ett investeringsstöd till klimatsmarta åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid på lokal nivå och som administreras av Naturvårdsverket. Totalt ska två miljarder kronor delas ut fram till och med 2018. ”Biogas ger mest klimatnytta per investerad krona. Förutom klimatnyttan förväntas effekten på Hanöbukten bli positiv”, skriver Länsstyrelsen i Skåne i en kommentar till det beviljade investeringsbidraget.

Biogas på bruken

Biogasresan, tio stopp på tre dagar

Biogasresan

En biogasbuss kommer lastad

Drygt trettio forskare och representanter för medlemsföretag inom Biogas Research Center, BRC,  besökte under tre dagar lika många regioner i södra Sverige. ”Det finns bara vinnare i de regioner som satsat på biogas” säger LiU-professor Mats Eklund.

Reningsverket Lucerna, Västervik

Besvärligt fiskslam blir biogas och gödsel

Biogas blev lösningen på problemet med slemmigt och illaluktande vatten från fiskeindustrin i Västervik. Idag ger slammet fordonsbränsle och gödsel. Västervik testar även andra marina substrat, målet är att rena Östersjön men nyttorna är flera.

Biogasbussen i Kalmar

Sänkta kostnader när Kalmar går över till biogas

När Kalmar län skulle upphandla kollektivtrafik var biogas det självklara förstahandsvalet.– Utgångspunkten var det som är bäst för vårt län, säger Ulf Nilsson, ordförande i Regionförbundet i Kalmar.

Senaste nytt från LiU

Forskarnas tre förslag för att klara EU:s klimatmål

Chansen att nå EU:s klimatmål stärks genom satsning på nya tekniker som tar bort koldioxid ur atmosfären. Problemet är att det idag är olönsamt, men det finns lösningar på det. Det skriver forskare från bland annat Linköpings universitet.

Luciatåg utomhus på kvällen

Mörk Lucia: Linneornas luciatåg med urkraft

Sent på kvällen på luciadagen bjuder Den akademiska damkören Linnea på ”Mörk Lucia”. Det är en ny tradition, men byggd på gamla traditioner, som är på väg att etableras.

Person (Qilun Zhang) i blå labbrock arbetar i dragskåp.

Trämaterial ger pålitliga organiska solceller

En rå variant av ett av naturens vanligaste organiska material – lignin – kan användas för att skapa stabila och miljövänliga organiska solceller. Det visar forskare vid LiU och KTH i en studie publicerad i Advanced Materials.