Nytt forskningsprojekt om företagens digitalisering

Hur påverkar digitaliseringen arbetsmetoder, organisation och affärer i svenska industriföretag? Hur kan dessa utvecklas för att bäst ta vara på digitaliseringens fördelar? De frågorna hoppas ett nytt LiU-projekt kunna besvara.

solmaz filiz karabag och christian berggrenSolmaz Filiz Karabag och Christian Berggren ska samarbeta i det nya forskningsprojektet. Den tredje seniora forskaren, Ksenia Onufrey, var hemma vid fotograferingstillfället. Bild: Mikael Sönne

Två svenska företag

Vinnova har anslagit två miljoner kronor till forskningsprojektet ”Organisationsinnovation för framgångsrik digital omvandling hos svenska företag”, som startar i höst och sträcker sig över två år.

I projektet ska forskarna undersöka hur två svenska företag – Husqvarna och Strömsholmen – hanterar digitaliseringen inom olika delar av verksamheten. Och hur denna påverkar faktorer som produktutveckling, arbetsmiljö och organisation. Följdfrågan blir sedan hur företagen kan anpassa sig för att dra mesta möjliga fördel av digitaliseringen.

Målet är att utveckla en organisatorisk innovationsmodell för företag som genomgår en digital transformation.

Flera forskare i projektet

Husqvarna är ett multinationellt, börsnoterat företag som främst tillverkar skogs- och trädgårdsredskap. Strömsholmen har 500 anställda i åtta länder, huvudkontor i småländska Tranås och tillverkar gasfjädrar och gashydrauliska system.

- Strömsholmen talar redan om att införa digitaliserad produktion. Där ska vi bland annat undersöka hur digitaliseringen konkret påverkar personalens arbete, säger projektledaren, docent Solmaz Filiz Karabag.

- Husqvarna försöker utnyttja digitaliseringen både för effektiviseringar och för att utveckla nya produkter, tjänster och affärsmodeller.

Anslag till flera projekt

Forskningsprojektet är indelat i fyra så kallade arbetspaket. Deltagande forskare är förutom Karabag även Christian Berggren, professor emeritus, och Ksenia Onufrey, senior lektor. En doktorand kommer också att knytas till arbetet.

Ungefär samtidigt som beslutet från Vinnova beviljades Solmaz Filiz Karabag också fyra miljoner av Forte för ett helt annat forskningsprojekt om forskningsfusk. I genomsnitt beviljar Vinnova en av fyra ansökningar och Forte bara en av tio, så det är minst sagt bra utdelning.

- Det ligger mycket arbete bakom, så det känns väldigt roligt. Nu får jag planera om lite så att jag hinner med allt. Samtidigt har jag god hjälp i båda projekten, säger hon.

Kontakt Visa/dölj innehåll

Läs om det andra projektet som nämns i artikeln Visa/dölj innehåll

Relaterat innehåll Visa/dölj innehåll