Nytt lärarprogram ska möta arbetsmarknadens behov

Flera småländska orter har ett stort behov av lärare. Det är anledningen till att Linköpings universitet nu startar ett nytt grundlärarprogram i Västervik, med inriktning mot arbete i fritidshem. Tanken är att studenterna ska gå direkt ut i arbete.

Nätverk för speciallärare, språk-, skriv- och läsutveckling Peter Holgersson AB

Utbildningen ska bedrivas i samarbete med projektet Campus Småland 2030, som leds av Västerviks kommun.

– Att vi som universitet kan samarbeta med orter som har ett stort behov av arbetskraft är en samverkansmodell vi tror mycket på. Lärare med inriktning mot fritidshem toppar listan på bristyrken, så det är bra att kunna samarbeta kring det här, säger Helene Elvstrand, programansvarig för förskollärarprogrammet och grundlärare fritidshem.

De studenter som påbörjar det nya programmet kommer att kunna bo kvar på sin ort, utbildningen sker istället via så kallat e-lärande. Det innebär att studenterna träffas på sitt campus i Västervik och att huvuddelen av utbildningen sker via olika typer av undervisning på nätet.

– Studenterna som det här programmet riktar sig mot har ofta familj och därmed svårt att pendla eller flytta. Då är e-lärande en bra modell. Studenterna kan träffas, diskutera med varandra och får även tillgång till ett studiesocialt nätverk, säger Helen Elvstrand.

Redan i höstas startade Linköpings universitet sitt samarbete med Campus Småland. Då påbörjade drygt 30 studenter förskollärarprogrammet i Västervik, Vimmerby och Hultsfred.

Faktaruta:

Lärare, inriktning fritidshem

Det nya programmet med inriktning mot fritidshem, kommer att kunna erbjuda 20 platser. Under hela utbildningen kommer studenterna ha en nära kontakt med arbetslivet genom praktik, eller så kallad verksamhetsförlagd utbildning. 

Den som är intresserad av lärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem kan ansöka via Linköpings universitets webbplats från och med den 16 mars 2020.

Kontakt

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU