Ökat tentafusk bland studenter

Antalet anmälningar om fusk har ökat kraftigt under våren. Fram till den 14 juli hade 190 anmälningar kommit in till LiU:s disciplinnämnd. Motsvarande siffra för hela förra året är 163.

En hög med papper på ett skrivbord. noipornpan

– Vi ser ökningen som en följd av att salstentorna på grund av distansläget ställdes in under våren och ersattes med tentor i hemmet. Det som då framför allt har ökat är ett otillåtet samarbete mellan studenter, säger Margareta Bachrack Lindström, prorektor och ordförande i disciplinnämnden.

Alla anmälda fall utreds av disciplinnämnden. I år sammanträder nämnden vid tre extra tillfällen och tar upp flera ärenden per gång för att så snabbt som möjligt hantera anmälningarna.

– Det är viktigt att göra individuella bedömningar och att alla misstänkta studenter får komma till tals, skriftligt och muntligt, säger Margareta Bachrack Lindström.

Allvarligt med fusk

Disciplinnämnden ser allvarligt på fusk, betonar hon. I de fall fusket anses bevisat får studenten antingen en varning eller blir avstängd från undervisningen. En avstängning är i regel fyra veckor och då utbetalas heller inget studiemedel. Om studenten gör ytterligare försök till fusk blir nästa avstängning längre.

Fram till den 14 juli hade nämnden fattat beslut för 180 studenter. 93 beslut ledde till avstängning, 41 till varning och 46 beslut lämnades utan åtgärd, det vill säga studenterna friades.

– Ansvariga lärare och examinatorer ska se till att studenterna vid alla examinationsformer får rätt information om tillåtna och otillåtna hjälpmedel, och om de får samarbeta eller ej. Vid varje ärende som hamnar i disciplinnämnden så följs detta upp. Om informationen varit korrekt så är det studentens ansvar att följa den. Så har det varit även nu under våren, säger Margareta Bachrack Lindström.

En ökning sedan 2016

Orsakerna till fusk kan variera. Det kan till exempel handla om att studenten har stark press på sig att prestera, ekonomiska skäl eller att studenten inte tagit till sig informationen om tentamensreglerna.

Fusket har ökat sedan 2016 men Margareta Bachrack Lindström betonar samtidigt att det är en ytterst liten andel av LiU:s 32 000 studenter som anmäls för fusk. Av de som anmälts till disciplinnämnden så frias dessutom 20-25 procent.

– Trots att antalet anmälningar ökar så sköter de flesta studenter sig alldeles utmärkt. De tar stort ansvar, informerar sig om vilka regler som gäller vid examination och följer dem. Men det är klart vi hoppas att trenden med fusket ska minska. Studenter som fuskar har ju inte de kunskaper de förväntas ha när de går ut i arbetslivet. De lurar både sig själva och andra.

En liknande utveckling med ökat fusk under våren finns även på andra svenska universitet.

Aktuell information om höstens tentamina  

Senaste nytt från LiU