Öppna föreläsningar om senaste CMIV-forskningen

Är du nyfiken på vad som finns bakom de läckra bilderna av kroppens inre som tas fram vid CMIV, Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering? Ta då chansen att få en inblick i den hetaste forskningen på årets CMIV-konferens, tisdagen den 17 oktober!

Datortomograf CMIV


Ni testar ett nytt grepp för årets CMIV-konferens. Berätta!Anders Persson på CMIV föreläser på Lunchklubben i Linköping

– Vi vill öppna upp så att alla som vill kan se vad vi gör på CMIV. Tidigare år har de CMIV-anslutna forskargrupperna åkt iväg och presenterat sin forskning för varandra. Det har lett till nya tvärvetenskapliga samarbeten när personer har upptäckt att någon annan håller på med forskning som har koppling till det de själva håller på med. I år ville vi vara på LiU så att det blir tillgängligt för fler, även de som inte är anslutna till CMIV i dagsläget, säger Anders Persson, föreståndare på CMIV.

Vad handlar föreläsningarna om, är det något särskilt tema?

– Det är ett axplock från CMIV:s forskning, där varje föreläsning handlar om ett organområde. Varje år röstar forskarna fram tre flaggskeppsprojekt som lyfts fram extra, och dem får man höra mer om på föreläsningarna. Forskningen är bred, tvärvetenskaplig och ska komma patienterna till nytta. Mycket handlar om framtidens diagnostik. På tisdag kan man få höra mer om hur icke-invasiva undersökningar av levern med magnetkamera kan ge lika mycket information som ett vävnadsprov, så att man slipper ta biopsier med en stor nål. En annan föreläsning handlar om hur man kan undersöka hjärtat på ett oblodigt sätt med bilddiagnostik för att mycket snabbt få en uppfattning om hur hjärtmuskeln arbetar och hur blodet rör sig genom hjärtat.

Vem kan komma och lyssna?

– Alla som är intresserade av de här områdena är välkomna att komma och lyssna. Men kaffe och lunch kan vi bara erbjuda deltagare som är föranmälda sedan tidigare.

Vad händer mer på CMIV-konferensen?

– Utanför salen finns en posterutställning där doktorander beskriver sin forskning. Den är också öppen för alla. Under dagen finns två postersessioner då man kan prata med dem som presenterar sina postrar. De börjar klockan 9.45 och 12.30.

Vad hoppas du att åhörarna får med sig från dagen?

– En ökad förståelse och kunskap om vad CMIV gör bakom dörrarna. Det är så mycket mer än vackra bilder. Forskningen vid CMIV är mer komplicerad än många tror. Här finns såväl grundforskning som forskning kring att bearbeta stora mängder av olika typer av data inom digital patologi, t ex med hjälp av artificiell intelligens, AI. Det finns ett enormt intresse för AI inom medicinsk bilddiagnostik, det märks inte minst på den kurs som vi just startat som blivit fulltecknad flera gånger om.

Här hittar du hela schemat för dagen


Kontakt Visa/dölj innehåll

Mer om CMIV-konferensen Visa/dölj innehåll

Mer om CMIV Visa/dölj innehåll

Senaste nytt från LiU Visa/dölj innehåll