Ostlänken påverkar många aspekter av den regionala hållbara utvecklingen

Vad kan de regionala aktörerna i Östergötland och Sörmland lära av tidigare satsningar på höghastighetsjärnvägar i Europa? Inför byggandet av Ostlänken har forskarna Brita Hermelin och Sara Gustafsson gjort en kunskapsöversikt av forskning och lärdomar från liknande projekt.

Brita Hermelin, professor i kulturgeografi vid CKSBrita Hermelin, professor i kulturgeografi vid Centrum för kommunstrategiska studier. Foto Anna ValentinssonRapporten "Ostlänken och hållbar regional utveckling – förstudie med utgångspunkt i erfarenheter av höghastighetsjärnväg i EU” riktar sig till de regionala aktörer som planerar samhällsbyggnad. Hur kan regionala aktörer mobilisera och koordinera sig för att rätt regionala effekter ska uppstå i kölvattnet av Ostlänken-bygget? 

Ostlänken är den första delen av ett planerat system av höghastighetsjärnväg i Sverige, och rapporten är en kunskapsöversikt av forskning och lärdomar efter liknande projekt i andra länder inom EU.

– I startfasen av stora infrastruktursatsningar finns stora förväntningar och det ger också effekter i form av bostadsbyggande och infrastruktursatsningar. Stationsbyggnaderna i sig blir viktiga symboler, säger Brita Hermelin, professor vid Centrum för kommunstrategiska studier (CKS).

Viktigt att behålla jobben efter bygget

Själva bygget skapar många arbetstillfällen i regionen men sedan gäller det att behålla dem när Ostlänken är färdig. Därför är det viktigt att bygga strukturer kring sysselsättningsökningen för att integrera jobben långsiktigt är en av slutsatserna författarna gör. En annan att regionala aktörer måste samverka för att kunna påverka i projekt av den här storleken. 

Däremot tjänar faktiskt inte alla på att en höghastighetsjärnväg etableras. Storstäderna är alltid vinnare, men de regionala effekterna är väldigt ojämna.

Sara Gustafsson, biträdande professor i miljömanagement och miljöteknik vid Avdelningen för industriell miljöteknik.Sara Gustafsson, biträdande professor i miljömanagement och miljöteknik vid Avdelningen för industriell miljöteknik. Foto Anna Valentinsson– Vissa mindre städer växer, andra gör det inte och några går till och med tillbaka. Det är dessutom dyra projekt som kan skapa konflikter. Samtidigt kan de bidra till att det binda ihop olika regioner, säger Sara Gustafsson, biträdande professor i miljömanagement och miljöteknik vid Avdelningen för industriell miljöteknik.

Miljölagstiftning och urban planering

Projekten tar lång tid vilket innebär att miljölagstiftningen kan hinna ändras. Rapportförfattarna poängterar vikten av att hänga med kunskapsmässigt och ta höjd för eventuellt skärpt miljölagstiftning. Vidare bör de lokala aktörerna integrera policyer för urban planering och hållbara transporter med hänsyn till höghastighetsetableringen – hur kan vi planera staden på ett annat sätt? Hur tar resenärerna sig vidare från järnvägsstationen?

Forskningen är gjord i samverkan med Region Östergötland, Regionförbundet Sörmland och Östsvenska Handelskammaren och rapporten presenterades vid ett välbesökt lunchseminarium på Östsvenska Handelskammaren i oktober.

– Det har varit intressant att arbeta med studien och reflektera över komplexa villkor och komplexa effekter över sådana här infrastrukturinvesteringar för regional utveckling. Vi hoppas att den kan vara ett kunskapsstöd för olika aktörer lokalt och regionalt. Det här har varit en förstudie och vi kommer att på olika sätt fortsätta att följa lokala och regionala effekter som kan härledas till investeringar i Ostlänken, säger Brita Hermelin.

Kontakt

Rapporten

Videopresentation av rapporten

Ostlänken och hållbar regional utveckling

Vad kan de regionala aktörerna i Östergötland och Sörmland lära av tidigare satsningar på höghastighetsjärnvägar i Europa? Inför byggandet av Ostlänken har forskarna Brita Hermelin, professor i kulturgeografi och Sara Gustafsson, biträdande professor i miljömanagement, gjort en kunskapsöversikt av forskning och lärdomar från liknande projekt. I den här filmen presenterar de huvuddragen i rapporten och de fem viktigaste lärdomarna att ta med sig in i Ostlänken-arbetet.

Senaste nytt från LiU