Stugsittare och vagabonder på Övralidssymposiet 2018

Platsen, resandet och skapandets villkor är temat för årets Övralidssymposium i Missionskyrkan den 5 oktober. På samma tema hålls dagen efter ett forskningsseminarium som hålls i biblioteket på Övralid.

Övralidssymposiet hålls i Missionskyrkan i Linköping och är öppet för alla som vill lyssna.
Temat för året är stugsittare och vagabonder.
Skapande knyts ofta till särskilda platser, som blir utgångspunkten. På samma sätt kan resandet svara för den kreativa inspirationen.

Om Bellmans reseskildringar till Djurgården handlar symposiets första föreläsning. Den hålls av Carina Burman, författare och docent vid Uppsala universitet.
Martin Kylhammar, professor vid Tema Kultur och samhälle vid LiU, tar som utgångspunkt Trelleborg för att berätta om resenärer från Heidenstam till Harry Martinson.
Fredagseftermiddagens tredje föreläsningen har rubriken En resenärs anteckningar och hålls av Per Wästberg, författare och ledamot av Svenska akademien.

Nyinrättat Övralidsstipendium

Under symposiet kommer för första gången det nyinrättade Övralidsstipendiet att delas ut till kulturforskare som nyligen disputerat. Peter Bengtsen, Lund, och Peter Henning, Lund, får vardera 100 000 kronor för fortsatt forskning inom kulturområdet.

Östgöta Kammarkör knyter an

För de musikaliska inslagen under fredagens evenemang står Östgöta Kammarkör. Under ledning av Christina Hörnell, director musices vid LiU, framför de musik som knyter an till dagens tema de olika föreläsningarna.

Forskarseminarium på Övralid

Värd för Övralidssymposiet 2018 är Martin Kylhammar. Han har, alltsedan sin avhandling 1985 om samtal mellan August Strindberg och Verner von Heidenstam, ständigt återkommit till Heidenstam i sin forskning. Martin Kylhammar är också ledamot i Stiftelsen Övralid och den som initierat samarbetet med LiU. Bland annat genom inrättandet av doktorandstolen The Heidenstam Chair, placerad på Tema Kultur och samhälle och till lika finansierad av stiftelsen och LiU.

Fredagens symposium följs av ett forskarseminarium på temat Stugsittare och vagabonder. Ett tjugotal deltagare samlas då på Övralid i Heidenstams bibliotek. Seminariet leds av Martin Kylhammar.

Mer om Övralidssymposiet och forskarseminariet

LiU Nyheter om samarbetet mellan LiU och Övralidsstiftelsen

Senaste nytt från LiU Visa/dölj innehåll