Prioriteringscentrums nya doktorander

Under hösten 2021 började två nya doktorander vid Prioriteringscentrum. Emma Bergstedt ska studera politikens roll vid prioriteringar i vård och omsorg. My Eklund Saksberg ska titta på prioriteringar inom kommunal hälso- och sjukvård.

Emma Bergstedt och My Eklund Saksberg. Emma Bergstedt och My Eklund Saksberg.

Emma Bergstedt anställdes som doktorand i september 2021. Hon studerar politikers roll i prioriteringar, framför allt med koppling till nationell kunskapsstyrning. Ett projekt som ingår i hennes avhandlingsarbete handlar om att utforska vilka aktörer och faktorer som formar arbetet med personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp i det nationella kunskapsstyrningssystemet, med fokus på politikers roll.

Detta ska studeras främst genom intervjuer med personer inom Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Nationellt system för kunskapsstyrning (NSK). Projektet genomförs tillsammans med Lars Sandman och Ann-Charlotte Nedlund vid Prioriteringscentrum.

– Hälso- och sjukvårdsstyrning är ett komplext område som är jättespännande att utforska. Regionpolitiker har en viktig roll, men den kan vara rätt otydlig och svår. Jag hoppas att projektet kommer kunna bidra till att belysa den mer, säger Emma Bergstedt.

Hennes preliminära avhandlingstitel är “Political ideas and values in healthcare knowledge governance - a focus on healthcare priority settings at national and regional levels in the Swedish healthcare system”.

My Eklund Saksberg anställdes i augusti 2019 som adjunkt på Avdelningen för omvårdnad och reproduktiv hälsa och antogs som forskarstuderande på Avdelningen för samhälle och hälsa i november 2021. Hon ska studera prioriteringar inom kommunal hälso- och sjukvård med perspektiv på ledarskap och organisation.

Hur ledning, styrning, organisation och prioriteringar inom kommunal hälso- och sjukvård görs i praktiken, från politik till patientnära dagligt arbete, är ett område som det saknas kunskap om. Detta ska My undersöka i ett projekt som del av hennes avhandlingsarbete. Data genereras genom intervjuer med sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, undersköterskor, chefer/direktörer och politiskt ansvariga inom ett flertal kommuner samt läkare inom flera regioner. Data samlas också in genom enkäter till medicinskt ansvariga funktioner och verksamhetsansvariga chefer för hälso- och sjukvård i Sveriges samtliga kommuner.

Projektet genomförs tillsammans med Ann-Charlotte Nedlund, Barbro Krevers, Pier Jaarsma från Prioriteringscentrum och Pia Tingström från Avdelningen för omvårdnad och reproduktiv hälsa.

– Hur ledning och styrning av prioriteringar inom kommunal hälso- och sjukvård sker i praktiken, på olika nivåer, saknas det kunskap om. Jag ser fram emot att undersöka området med förhoppningen om att bidra till kunskapsutveckling, säger My Eklund Saksberg.

Hennes preliminär avhandlingstitel är ”Ledarskapets praktik i kommunal hälso- och sjukvård: prioritering, samverkan och organisering”.

Kontakt Visa/dölj innehåll

Doktoranderna finns vid Visa/dölj innehåll

Senaste nytt från LiU Visa/dölj innehåll