LiU-professor Jesper Olsson prisas av Kungliga Vitterhetsakademien

Professor Jesper Olsson får Kungliga Vitterhetsakademiens Rettigska pris för framstående forskare inom humaniora och samhällsvetenskap. Med sin forskning om litteratur, konst och medier, förenar han teoretiskt nytänkande med en interdisciplinär bredd, lyder en del av motiveringen.

Porträttbild av Jesper Olsson framför vit vägg. Jesper Olsson, professor i språk och kultur vid Institutionen för kultur och samhälle (IKOS).

– Det känns fantastiskt kul och hedrande. Och totalt överraskande.

Jesper Olsson är professor i språk och kultur. I fokus för hans forskning står frågor om människor och medier, och hur dessa gestaltas och undersöks i litteratur och konst. Det har handlat om hur skrivmaskiner och ljudinspelningar, algoritmer och digitala gränssnitt påverkat romaner och poesi. Och om hur äldre litteratur och konst kan fördjupa vår förståelse av 2000-talets medielandskap.

Jesper Olssons interdisciplinära forskning, hans internationella åtaganden och engagemang för populärvetenskap är vad Kungliga Vitterhetsakademien tagit fasta på i sin motivering av 2021 års pris. Utmärkelsen och en prissumma på 250 000 kronor tilldelas honom för att han ”på den moderna prosans och poesins fält, förenar teoretiskt nytänkande med en anmärkningsvärd interdisciplinär bredd, internationella åtaganden med populärvetenskap och analytiskt skarpsinne med en vid överblick.”

Varje år delar Kungliga Vitterhetsakademien ut priser till framstående forskare och lärare inom humaniora och samhällsvetenskap.

– På ett allmänt plan är jag glad att arbete med humaniora uppmärksammas. För egen del hoppas jag att det på något sätt ska leda till mer skrivande och läsande, säger Jesper Olsson som just nu arbetar med flera olika forsknings- och skrivprojekt.

Ett handlar om ”märkliga” (medie)ekologier i litteraturen och hur dessa kan få oss att tänka annorlunda kring natur och kultur. Det är knutet till miljöhumanioraprogrammet The Seed Box på Institutionen för Tema vid Linköpings universitet. Ett annat mer essäistiskt arbete handlar om fiskar, fiske och fiskare.

Den senaste tiden har han också, tillsammans med två kollegor på Institutionen för kultur och samhälle (IKOS)  – Johanna Dahlin och Eva Hemmungs Wirtén – börjat arbeta med den interdisciplinära forskningshubben KOMPASS ägnad åt frågor om kunskapsbildning och kunskapscirkulation. 

Och på det har han precis tillträtt som proprefekt för forskning på IKOS.

– Det är utmanande och ett uppdrag jag verkligen ser fram emot!

Forskning inom språk och kultur

Kontakt

Senaste nytt från LiU