Dags för årets största akademiska fest

På lördag promoveras 93 nya doktorer tillsammans med sex hedersdoktorer vid årets promotionshögtid i Linköping Konsert & kongress. Samtidigt installeras 19 nya professorer vid Linköpings universitet.

Doktorspromotion 2017.

Den akademiska högtiden är ett tillfälle att fira vetenskapliga prestationer inom breda kunskapsfält. Under det gångna året har doktorsavhandlingar presenterats som på olika sätt behandlar dagens samhällsutmaningar. Av de nya doktorerna har 46 lagt fram sina doktorsavhandlingar inom Tekniska fakulteten, 31 inom Medicinska fakulteten, 12 inom Filosofiska fakulteten och fyra inom Utbildningsvetenskap. Ungefär hälften av doktorerna är kvinnor och hälften män.

Till hedersdoktorer promoveras journalisten Niklas Ekdal, läraren Pia Minati, guldsmedsmästarna Peter de Wit och Margareth Sandström, företagsledaren Jan Carlson samt den schweiziska språkforskaren Lorenza Mondada.

De nya professorernas forskning rör allergier, barn- och ungdomspsykiatri, energisystem, forensisk toxikologi, fysiologi, företagsekonomi, historia, industriell organisation, informatik, kognitionsvetenskap, konstruktionsmaterial, omvårdnad, organisk elektronik, radiologi, systemprogramvara, teknik och social förändring, teknisk mekanik samt välfärdsrätt.

Vid ceremonin delas även Linköpings universitets förtjänstmedalj ut till avgående landshövdingen Elisabeth Nilsson.

Promotions- och installationshögtiden äger rum lördagen den 26 maj kl 16.00 till ca 18.30 i Linköpings Konsert & kongress. På kvällen är det middag med underhållning för ungefär 600 personer.

På torsdagskvällen och under fredagsförmiddagen föreläser samtliga hedersdoktorer. Se liu.se/liufirar för tid och plats.

På fredagskvällen kl 19.00-20.30 är det akademisk festkonsert i Missionskyrkan i Linköping med musik av bland annat Cecilia Damström, Pjotr Tjajkovski och Edvard Grieg. Medverkade är Linköpings Studentsångare, Linköpings Akademiska orkester samt de båda solisterna Noah Hofvander, saxofon, och Hans Klareskog, baryton. Dirigenter är Merete Ellegaard och Christina Hörnell.

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU