Nyanserad bild av arbetslivet kan minska studenters stress

Allt fler studenter känner stress och oro inför studier och arbetsliv. Vid en workshop om studenternas mentala hälsa diskuterades strategier och lösningar.

En hög med papper på ett skrivbord. Foto noipornpan, iStockAnna Adolfsson, Linnea Mitchel och Fredrik Gustafsson vid ett seminarium om studentstressAnna Adolfsson, Linnea Michel och Fredrik Gustafsson. Foto Eva Bergstedt– Vi kan tydligt se att det här inte bara är ett problem för studenterna. Det är också ett problem för universitet och arbetsgivare, säger Anna Adolfsson.
Hon och Linnea Michel är LiU-studenter och några av initiativtagarna till workshopen som samlade såväl studenter som företrädare för universitetet och arbetslivet.

Flera undersökningar visar att stress, oro, ångest och depression bland studenter ökar.
– Det finns säkert många orsaker till det. Kraven på arbetslivet är stora, det kan vara svårt att etablera sig på arbetsmarknaden och många utbildningar blir alltmer teoretiska, sa prorektor Roger Klinth som redogjorde för den senaste studentundersökningen på LiU.

Den visar att cirka hälften av studenterna känner av en negativ stress i sina studier.
– Negativ stress kan bero både på för mycket undervisning men även på för lite. Civilingenjörsstudenter har ett hårt tempo medan studenter inom Filosofiska fakulteten och Utbildningsvetenskap kan tycka de får alldeles för lite undervisning och känner stress för det.

Deltagare fotade bakifrån mot en powerpoint-bildFotoFoto: Linda WäpplingUniversitetsstudier ska bygga på eget ansvar, studenterna förväntas ta ett vuxenansvar, betonade Roger Klinth.
– Men var lägger man ribban? Det är lätt att fråga sig ”är jag bra nog?” Men ingen ger svaret och läraren är mer frånvarande än på gymnasiet.

Roger Klinth betonade att universitetet tar studenternas stress på stort allvar. Studenthälsan har fått mer resurser. Universitetsledning och studentkårerna samarbetar i frågan.
– Det måste också vara klart vem studenterna ska vända sig till med alla sina frågor. Vi ska ge tydlig information, det minskar stressen.

Roger Klinth påpekade också en genusparadox i sammanhanget:
– Tjejer är mer stressade men presterar i regel bra. Killar, däremot, är mer easy going men presterar sämre.

Inger Erlander Klein, universitetslektor och engagerad i flera civilingenjörsutbildningar berättade om kursen Ingenjörsprofessionalism. Det är en kurs på en högskolepoäng per termin och den löper under tre år. Syftet med kursen är att utbilda socialt och psykiskt hållbara ingenjörer.
– Studenterna träffas över årskurserna och skaffar sig på så vis ett större socialt nätverk. De får verktyg för hur de ska hantera sina studier och sitt framtida arbetsliv för att undvika stress. Bland annat har de dialogseminarier där de skriver reflekterande texter som de sedan läser och samtalar kring, sa Inger Erlander Klein.

Carin Höglund Kennberg arbetar inom HR på Lejonfastigheter. Hon talade om stress och oro utifrån ett arbetsgivarperspektiv och poängterade att studenterna inte behöver sträva efter högsta betyg och ett perfekt CV.
–Som arbetsgivare är man mer ute efter drivkraften, att hitta någon som är engagerad, kommer med förslag och som överensstämmer med företagets värderingar.

Carin Höglund Kennberg påpekade att stress lätt kan smitta av sig.
–Vi är flockdjur. Om några börjar stressa faller fler lätt in i det. Och på många håll finns en kultur av att det är status att ha för mycket att göra.

Hon tycker det är viktigt att få in det hon kallar ett självledarskap i universitetsutbildningarna. Att lära sig att inte jämföra sig med andra, utan att ta reda på vad som fungerar för en själv.
– Så blir det ju sedan i arbetslivet, konstaterade hon.

Flera på workshopen efterlyste en mer nyanserad bild av hur arbetslivet fungerar. På utbildningarna möter studenterna främst högpresterande personer på vd-nivå. Det sker på bekostnad av ett vardagsperspektiv som skulle kunna ge studenterna en mer realistisk bild av vad som väntar dem när de kommer ut.
Få skaffar sig drömjobbet direkt, om än någonsin.

Workshopen arrangerades av IVA Studentråd (Kunglig Ingenjörsvetenskapsakademien). Studentrådet har elva ledamöter från universiteten, varav Anna Adolfsson och Linnea Michel är från LiU.

Fredrik Gustafsson, professor i sensorinformatik vid LiU, är ordförande i IVA Öst.
– Många ingenjörsstudenter hoppar av sina studier och det leder till att Sverige får färre ingenjörer. Så det är ett problem som är angeläget att ta tag i, poängterade han.

 

IVA (Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien) 

Senaste nytt från LiU