13 september 2021

När Sifo Kantar Public för tionde året i rad presenterar sitt anseendeindex för svenska lärosäten är Linköpings universitet det lärosäte som ökat mest i anseende hos allmänheten.

Thor Balkhed

Ett anseendeindex över 75 anses som högt av Kantar Public. Åtta svenska lärosäten hamnar på eller över den siffran, däribland Linköpings universitet.
I topp ligger forskningstunga, tekniska lärosäten samt landet äldsta universitet. I botten ligger de regionala högskolorna.
I årets undersökning utmärker sig Linköpings universitet som det lärosäte som ökat mest i anseende jämfört med mätningen förra året, från 67 till 75 i anseendeindex.

Samband mellan kännedom och anseende

Grunden för ett gott anseende är först och främst en fungerande verksamhet. Men det krävs också en god förmåga att kommunicera lärosätets framgångar och fördelar. Kännedomen om lärosäten hos många i allmänheten är låg, men det finns ett starkt samband mellan kännedom och anseende, konstaterar Kantar Public. Och ett högt anseende hos allmänheten är viktigt, det bereder vägen till flera av de grupper som lärosätena vill nå, till exempel blivande studenter och medarbetare och beslutsfattare. En av tre nås av den bild traditionella medier visar upp av lärosätet. Samtidigt förmedlar lärosätena själva genom redaktionella och sociala medier de budskap som bevisligen har starkare påverkan på anseendet än de traditionella medierna, står det i rapporten.

– Vi ser att vi tack vare ett strategiskt kommunikationsarbete de senaste åren stadigt ökar i alla våra kanaler men det är så klart mycket som spelar in i en så stor ökning. Jag känner mig stolt över att vi bidragit med att öka vår synlighet och vårt anseende, säger Mariethe Larsson, kommunikationsdirektör. Vi jobbar målmedvetet med att kommunicera forskningsframgångar, att visa att vi är en attraktiv arbetsplats och att hos oss kan studenter ta sig an samtidens utmaningar i en studiemiljö av hög klass.

Undersökningen genomfördes i juli månad 2021 då totalt 4 935 personer i åldern 18 – 79 år intervjuades. En person har kunnat utvärdera fler än ett lärosäte, vilket betyder att sammanlagt 13 246 utvärderingar gjorts.

Årets ranking tio i topp

  • Chalmers tekniska högskola: 87
  • Kungliga Tekniska högskolan: 84
  • Lunds universitet: 83
  • Uppsala universitet: 81
  • Sveriges Lantbruksuniversitet: 78
  • Handelshögskolan (Sthlm): 78
  • Lunds Tekniska högskola: 77
  • Linköpings universitet: 75
  • Umeå universitet: 67
  • Försvarshögskolan: 67

Genomsnitt alla lärosäten: 64


Mer om undersökningen finns på Kantar Sifos webbplats

Senaste nytt från LiU

Porträtt av kvinna (Seetha Murty)

Två förkämpar för barnen blir hedersdoktorer

Den indiska rektorn Seetha Murty har under hela sitt yrkesverksamma liv arbetat med barns och ungas lärande. Den amerikanska professorn Cindy W. Christian har ägnat sin karriär åt att utveckla omhändertagandet av misshandlade barn.

Linköpings Studentsångare går i fängelse

I tre terminer har Jakob Grubbström som frilansare lett körsång med intagna på Skänningeanstalten. Som Director Musices på LiU tar han nu Linköpings studentsångare med sig in i fängelset.

Studenter på campus.

Ökat söktryck till LiU

Intresset för att studera vid LiU ökar, i flera fall rejält. Det visar siffrorna när anmälan till höstterminen stängde vid midnatt den 15 april.