Så blir ambulanstransporter säkrare

Nästan alla vårdmoment som utförs i vårdutrymmet på en ambulans påverkas under en ambulansfärd i och med krafterna och bullret som medföljer höga körhastigheter. Det visar en rapport från Linköpings universitet och VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut).

Forskarna har utfört en pilotstudie för att ta reda på mer om vilka transportrelaterade faktorer som spelar roll för vårdkvaliteten, och hur dessa skulle kunna undersökas närmare med hjälp av en simulator för arbete i ambulans.

Läs rapporten här.

En simulator för arbete i ambulans

Hör forskarna berätta om studien och hur en simulator kan göra ambulanstransporter säkrare.

Kontakt

Senaste nytt från LiU