Ska utveckla simulatorer för ambulansförare

Linköpings universitet har inlett en förstudie till ett kommande samarbetsprojekt med VTI och Katastrofmedicinskt Centrum (KMC). Planen är att ge ambulanspersonal möjligheten att öva på kritiska vårdmoment under säkra och kontrollerade former – i en fordonssimulator.

– Ambulanspersonalen kommer få känna på och lära sig hur det är när man kör i full fart, i kritiskt läge, med fullt adrenalinpåslag och med de vibrationer och G-krafter som uppstår under färd, säger projektledaren Björn Lidestam, forskare på Linköpings universitet och VTI.

Projektet kommer att inrikta sig på så kallad synkroniserad simulering där den ena får öva på att köra ambulansen och den andra på att utföra kritiska vårdmoment under färden. Testerna utförs i två sammankopplade simulatorer.

I förstudien, som genomförs i maj 2018, kommer de typiska och kritiska arbetsmomenten att mätas upp på testbanan Astrazero utanför Borås. Till hjälp har projektet rutinerad ambulanspersonal och en ambulans med videokameror och mätutrustning. Vårdmomenten kommer att utföras på medicinska provdockor.

– Vi kommer bland annat att mäta hur stora G-krafter som kan uppstå under kritiska manövrar vid blåljuskörning och hur de påverkar de arbetsmoment som behöver utföras under färden, säger Björn Lidestam.

Foto: Hejdlosa Bilder

Senaste nytt från LiU