Samarbete ska främja mänskliga rättigheter

Ett helt nytt samarbete mellan LiU Innovation och människorättsorganisationen Civil Rights Defenders ska med hjälp av sociala innovationer stärka arbetet med människorättsfrågor i världen. LiU-studenter har en central roll i arbetet.

New York, New York, United States - August 23, 2014: Thousands of people protest against NYPD in Staten Island Over Eric Garner’s Death.Foto: Istockphoto Foto LeoPatrizi2016 startade innovationskontoret – LiU Innovation – det åtta månader långa programmet LiU Impact Factory. Det är ett program som stöttar LiU-studenter att vidareutveckla sina idéer kopplade till FN:s globala hållbarhetsmål. Studenterna har sedan dess fått hjälp med att kommersialisera sina projekt. Bland annat finns ett team som bygger skolor för Mayabefolkningen i Guatemala, och ett bolag som omvandlar dieseldrivna safaribilar i Kenya till hållbara el-fordon.
I det nystartade samarbetet med Civil Rights Defenders får nu fler studenter möjlighet att arbeta med samhällsförbättrande idéer.

Risk för eget och andras liv

Karin Ackerholm, LiU Innovation och Mathias Antonsson, Civil Rights Defenders 2018Karin Ackerholm, LiU Innovation och Mathias Antonsson, Civil Rights Defenders– Vi vill koppla ihop människorättsförsvararna med team från Linköpings universitet. Teamen kan bidra till att lösa deras problem, till exempel med säker kommunikation, säger Karin Ackerholm vid LiU Innovation.

Civil Rights Defenders har verksamhet i ett 30-tal länder världen över, däribland Asien, Afrika, Latinamerika och Balkanregionen.
Att arbeta som människorättsförsvarare kan innebära att riskera både sitt eget och andras liv.
– I många av de här länderna finns det till exempel en problematik med övervakning. Det kan handla om att människorättsförsvarare blir avlyssnade, hackade, gripna eller att adressuppgifter släpps ut, säger Mathias Antonsson vid Civil Rights Defenders.
Att hitta lösningar så att arbetet säkras och blir effektivare, och att enskilda personer inte råkar illa ut, kan vara en uppgift i det här samarbetet, menar han.

Kommunikation och psykisk hälsa

Andra exempel på problem att lösa kan vara att hitta säkra former för ekonomiska transaktioner. Många gånger kan det vara svårt för människorättsorganisationer att få in pengar i landet därför att de motarbetas av myndigheterna.
Det kan också handla om att effektivisera kommunikationen. Hur ska organisationerna på bästa sätt föra ut sin information? Hur ska den paketeras för att skapa engagemang och opinion?
Ytterligare en fråga kan handla om de enskilda människorättsförsvararnas psykiska hälsa. De utsätts ofta för en stor press och de kan behöva hjälp med förebyggande åtgärder för att undvika utbrändhet och depression.

Nära samarbete med människorättsförsvarare

Till våren 2019 kommer därför studenter att kunna anmäla sitt intresse för samarbetet med Civil Rights Defenders. De som blir antagna fortsätter sina studier som vanligt, men ska vara beredda att lägga minst 20 procent av sin tid på programmet vid LiU Impact Factory.
Arbetet kommer att ske i nära samarbete med Civil Rights Defenders människorättsförsvarare över världen. De ska definiera sina behov och studenterna ska därefter, tillsammans med dem och ibland i samarbete med LiU-forskare, försöka tillgodose behoven.

Stort intresse för att lösa samhällsproblem

– Intresset för sociala innovationer är starkt i världen. Om vi kan bidra med bra lösningar så innebär det i bästa fall att vi också kan förebygga odemokratiska regimers ökade repression på sin befolkning och på människorättsförsvararna, säger Mathias Antonsson.

Satsningen på LiU Impact Factory har hittills varit framgångsrik, påpekar Karin Ackerholm. Hon tror att studenter från flera program på de olika fakulteterna kan vara intresserade av samarbetet med Civil Rights Defenders.
– Vi ser ett ökat intresse både från studenter och forskare som tidigare inte närmat sig innovationsområdet. De vill bidra till att lösa samhällsproblem och det kan ge stora effekter på samhället, säger hon.
Satsningen finansieras med pengar från statliga Vinnova. LiU Innovation får 1,5 miljoner under två år.

LiU Innovation

LiU Impact Factory

Mer om Vinnovas satsning 

Senaste nytt från LiU Visa/dölj innehåll