15 september 2017

När Kalmar län skulle upphandla kollektivtrafik var biogas det självklara förstahandsvalet.– Utgångspunkten var det som är bäst för vårt län, säger Ulf Nilsson, ordförande i Regionförbundet i Kalmar.

Biogasbussen i Kalmar

Forskare och företagspartners från Biogas Research Center, ute på biogasturné i södra Sverige, är samlade tillsammans med företrädare för Regionförbundet i Kalmar län och andra aktörer inom biogasområdet till en minikonferens.

Mats Eklund, biogasdebatt i KalmarMats Eklund, biogasdebatt i Kalmar Foto: Monica Westman
Mats Eklund, professor vid LiU och föreståndare för nationella Biogas Research Center, är imponerad av det han hör och ser:

– Här ser vi vad det går att göra när man tar ett helhetsgrepp. Alla är vinnare, miljön, näringslivet, lantbruket och kommunens invånare. Politikerna på riksplanet måste utveckla sin förmåga att se sammanhang och Kalmar kan fungera som ett showroom för biogasutveckling. Ser man den större bilden kan vi inte fortsätta ställa el mot biogas, båda behövs. Nu ställs de mot varandra i stället för att man löser problemen, säger han.

Ulf Nilsson, ordförande i Regionförbundet Kalmar inleder:

Ulf Nilsson, ordförande i Regionförbundet KalmarUlf Nilsson, ordförande i Regionförbundet Kalmar Foto: Monica Westman– Det finns 10 000 kor på Öland, vi har en stor skogsindustri och en grön sektor som är viktig för oss och som vi vill utveckla, förklarar Ulf Nilsson, som dessutom är ordförande i branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik.

Carolina Gunnarsson, ansvarig för hållbarhet och kommunikationer på Regionförbundet, kompletterar:

– Vi har som mål att vara en fossilfri region 2030, idag är det bara transporterna kvar och redan år 2020 kommer alla samhällsbetalda resor att vara klimatneutrala. Biogas är ett förstahandsval för oss men en utmaning har varit att produktion, distribution och marknad måste komma på plats samtidigt, säger hon.

100 procent fossilfritt

Huvudinriktningen i upphandlingen var 100 procent fossilfritt, men med biogas som förstahandsval. Stråket längs E22, inklusive Öland hade skall-krav på biogas. I övrigt var det lägsta pris som gällde i upphandlingen. 400 fordon skulle upphandlas till ett värde av runt fem miljarder kronor för trafik under tio år. Det handlar om expressbussar, landsbygdsbussar, stadstrafik och skoltrafik samt även i viss mån servicetrafik. Miljösatsningen förväntades öka kostnaderna för trafiken med 3-4 procent.

Biogasen ett förstahandsval, biogasresan i KalmarKrister Thulin, Ulf Nilsson, David Lindquist, Karl-Johan Bodell och Carolina Gunnarsson. Foto: Monica Westman– Kalkylerna idag pekar istället på en minskning av kostnaderna med cirka två procent, säger Karl-Johan Bodell, vd Kalmar Länstrafik.

30 trafikföretag lämnade in anbud, 19 av dem tilldelades trafik. Det visade sig vara de regionala företagen som hade de bästa buden, företag från exempelvis Vimmerby, Nybro och Kalmar.

– De stora drakarna var med i upphandlingen men vann ingen trafik, säger Karl-Johan Bodell.
Och det var en så pass enkel modell att ingen heller har överklagat.

Scania vinnare i upphandligen

I de kommuner i inre delarna av Småland som inte har biogas kommer bussarna att gå på HVO. För att detta ska fungera ligger också i de kommunala planeringarna att bygga upp depåer och tankstationer - för biogas i Kalmar, Mörbylånga, Mönsterås, Oskarshamn och Västervik - för HVO i Borgholm, Torsås, Nybro, Emmaboda, Högsby, Hultsfred och Vimmerby.

Bussar finns.
– Scania är den stora vinnaren i vår upphandling, konstaterar Ulf Nilsson.

Biogasdebatt i KalmarBiogasdebatt i Kalmar Foto: Roozbeh FeizDavid Lindquist, vd för ett av de trafikdrivande företagen, Flexbuss, medger att han var skeptisk till att köra bussar på biogas till en början, men i dialog med länstrafiken har de nu 81 nya bussar i sin flotta, 35 går på biogas och 46 på HVO.

– Vi är först ut med expressbussar i linjetrafik som går på biogas, konstaterar han.

Just bussarna till Flexbuss är sålda som funktionen transport, det vill säga att bussarna säljs inklusive service och underhåll i tio år.

– Det är inte vanligt att vi säljer funktionen, men vi gör det gärna. Vi får bättre koll på att servicen sköts och hur bussarna faktiskt fungerar, säger Krister Thulin, chef för Scanias bussmarknad.

Ny generation gasmotorer

Scania erbjuder fordon för alla typer av bränslen, men Krister Thulin slår ett slag för biogasen:

– Det är stor skillnad på motorgenerationerna. Scanias nya gasmotor är näsan ikapp dieselmotorn, har bättre vridmoment och är betydligt mer energieffektiv. Vi ligger också väl inom Euro 6 standarden. Bränslet produceras lokalt och biogasbussarna har i princip noll utsläpp av koldioxid per personkilometer, säger han.

De 90 Scaniabussar som nu sålts till Kalmar län, till Flexbuss och Bergkvarabuss, förväntas gå ungefär 65 mil på en tank.

– Vi vill inte ge någon exakt siffra på förbrukningen, eco-körning har exempelvis stor betydelse. Men nu har vi så pass många bussar i trafik att vi kan få konkreta mätresultat, säger Krister Thulin.

Biogasen utvecklar lantbruket

Att biogasen produceras lokalt bidrar i hög grad till utvecklingen av lantbruket i Kalmar län, se artikel Lönande samarbete för bönderna och för miljön, länk nedan. Idag uppgraderas i länet 130 GWh till fordonsgas, potentialen ligger på 150 GWh.

– Avsättningen på marknaden är den trånga sektorn just nu säger Carolina Gunnarsson.

I Kalmar län är man övertygad om att samverkan och helhetssyn är enda vägen framåt.

– Men det finns målkonflikter i detta som vi behöver lyfta tillsammans med näringsdepartementet, konstaterar Carolina Gunnarsson.

Fakta upphandlingen i Kalmar län:

Grundförutsättningar
100 procent fossilfrihet, men biogas ska vara huvudinriktningen
Personal ska ha anställning enligt kollektivavtalsliknande former
Meddelarskydd ska gälla för all personal
Vid byte av trafikuppdrag med fler än fem fordon ska regler för övertagande av personal gälla.

Resultat
100 procent förnybara bränslen
Samtliga krav uppfyllda enligt ovan
Bonus för god kvalitet och ökat resande
Möjligheter att merutnyttja skolfordon till ny trafik
De resande får
Usb vid varje dubbelsäte
Hjärtstartare på alla bussar
Wifi i alla fordon från åtta passagerare
Barnstolar i regiontrafikens expressbussar
Mer trafik för alla
Bättre trafikinformation på skärmar i bussarna


Biogasresan, tio stopp på tre dagar

Biogasresan

En biogasbuss kommer lastad

Drygt trettio forskare och representanter för medlemsföretag inom Biogas Research Center, BRC,  besökte under tre dagar lika många regioner i södra Sverige. ”Det finns bara vinnare i de regioner som satsat på biogas” säger LiU-professor Mats Eklund.

Reningsverket Lucerna, Västervik

Besvärligt fiskslam blir biogas och gödsel

Biogas blev lösningen på problemet med slemmigt och illaluktande vatten från fiskeindustrin i Västervik. Idag ger slammet fordonsbränsle och gödsel. Västervik testar även andra marina substrat, målet är att rena Östersjön men nyttorna är flera.

Biogasbussen i Kalmar

Sänkta kostnader när Kalmar går över till biogas

När Kalmar län skulle upphandla kollektivtrafik var biogas det självklara förstahandsvalet.– Utgångspunkten var det som är bäst för vårt län, säger Ulf Nilsson, ordförande i Regionförbundet i Kalmar.

Nationellt forskningscentrum

Senaste nytt från LiU

Stdenter grupparbetar

Lärarstudenter har skapat AI-kurser för Kenya

På landsbygden i Kenya råder det brist på både el, internet och utbildningsmöjligheter. Då kan nya verktyg vara en väg framåt. Studenter på Ämneslärarprogrammet har under hösten utvecklat kurser för yrkesutbildningar i Kenya med hjälp av AI.

Man håller fram guldfärgad platta (Urban Forsberg).

Han har en nyckel för att lösa halvledarbristen

Bristen på halvledarmaterial blir alltmer akut. Vid LiU bedrivs materialforskning i nära samarbete med industrin för att på sikt öka tillverkningstakten av halvledare i Europa.

Montage av två personer.

De blir nya Wallenberg Academy Fellows vid LiU

Forskarna Olaf Hartig och Alexander Gillett har utsetts till Wallenberg Academy Fellows vid LiU. Genom det femåriga forskningsanslaget ges unga forskare möjlighet att göra viktiga vetenskapliga genombrott.