LiU-forskare snabbanalyserar valet

I ett unikt forskningssamarbete kommer tre forskare från LiU att analysera och utvärdera det svenska valet. Redan tio dagar efter valdagen ska deras rapport vara klar.

Man vid skrivbord med dator"Nya partier, påverkan från sociala medier och upplevelsen att mycket står på spel. Det är tre faktorer som gör att valdeltagandet kan öka", säger Richard Öhrvall som medverkar i projektet Snabbtänkt. Foto: Mikael SönneDeltagare från hela landet

Totalt deltar mer än 80 forskare i statsvetenskap och medie- och kommunikationsvetenskap i projektet ”Snabbtänkt”, som startats av forskningscentret DEMICOM vid Mittuniversitetet. En och en halv vecka efter valdagen ska forskarna publicera en gratis nedladdningsbar rapport med resultat, analyser och reflektioner kring årets val.

Deltagande forskare från LiU är Elin Wihlborg, professor i statsvetenskap, Gissur Erlingsson, biträdande professor, och Richard Öhrvall, doktorand.

- Forskning tar tid, och ska normalt ta tid. Men att komma med en rapport ett-två år efter en händelse kan ibland vara för sent. Jag tror att det finns en hel del vi kan säga om valet redan efter tio dagar, säger Richard Öhrvall.

Bidrar med kunskap

Syftet med projektet är både att bidra med ökad kunskap kring valet – på flera sätt ovanligt ovisst – och att låta den akademiska forskningen ta större plats i den allmänna debatten. Utifrån sin specifika kompetens kommer varje forskare att skriva varsin sida om partierna, politiska frågor, valkampanjen, nyhetsmedier, väljare, sociala medier eller andra aktuella frågor.

Richard Öhrvall ska tillsammans med en kollegan Maria Solevid från Göteborg skriva om valdeltagandet. Han beskriver det kommande valet som speciellt.

- Inget block kan räkna med egen majoritet, vilket är en skillnad mot tidigare. Det gör regeringsbildandet mer komplicerat och att riksdagen sannolikt får större betydelse än tidigare.

- Valdeltagandet är svårt att sia om, det kan både öka och minska lite. Men det brukar gå upp i val som upplevs som spännande och där mycket står på spel, säger han.

Exempel från Storbritannien

Gissur Erlingsson, som är knuten till Centrum för kommunstrategiska studier, ska granska valresultatet i ett tiotal kommuner med ett speciellt politiskt läge. Det gäller de kommuner där socialdemokrater och moderater tillsammans bildat majoritet efter förra valet.

- Det är två partier som traditionellt betraktas som huvudmotståndare. Det ska bli väldigt spännande att se vad väljarna tycker om deras samarbete.

- Antingen blir de belönade för att de varit pragmatiska och tillsammans tagit tag i kommunernas problem. Eller så är väljarna förbannade för att de samarbetat och röstar på andra partier istället. Båda de hypoteserna är fullt rimliga, säger Gissur Erlingsson.

I Snabbtänkt ingår flera utländska forskare som ska ge sina perspektiv på den svenska valrörelsen. Projektet har också en podd i fyra avsnitt, varav två redan har publicerats. Flera bidrag kommer också att publiceras på bloggen Politologerna.

Inspiration till samarbetet kommer från Storbritannien där forskare efter valet 2017 arbetade på ungefär samma sätt och skrev rapporten UK Election Analysis 2017: Media, Voters and the Campaign. Early reflections from leading academics. Utrymmet för varje bidrag är begränsat till en manussida (800 ord), utan referenslista.

Kontakt

Senaste nytt från LiU