Sociala investeringar en tänkbar kommunal välfärdsmodell

Sociala investeringar kan ses som ett nytt resursfördelnings- och utvecklingssystem för kommunala välfärdsresurser.

Porträtt av Robert Jonsson och Kerstin Johansson

Det visar CKS-forskarna Robert Jonsson och Kerstin Johansson som nu publicerar artikeln ”Sociala investeringar i en svensk kommunal kontext” i Nordisk Administrativt Tidsskrift online.  

Förebyggande satsningar för barn och unga

Sociala investeringar handlar om att förebygga och investera i människor, till exempel via olika förebyggande verksamheter och åtgärder som i första hand riktas mot barn och unga. Genom att investera och ha en högre kostnad i dag, kan tidiga och förebyggande satsningar genomföras som ska ge långsiktiga effekter, motverka framtida kostnader, minska sociala problem och socialt och ekonomiskt utanförskap.

På senare år har allt fler kommuner och regioner i Sverige valt att skapa sociala investeringar för att fördela välfärdsresurser och arbeta förebyggande med individen i fokus. Sett ur internationellt och samhällsekonomiskt perspektiv handlar det om långa processer och stora system, men artikeln visar hur sociala investeringar kan användas i en kommun och som ett sätt att effektivisera det kommunala arbetet för en god välfärdsutveckling för medborgarna.

En knuff i rätt riktning

Författarna menar att goda resultat kan uppnås inom flera välfärdsområden som förskola, skola, arbetsmarknad och brottsprevention och att det går att börja i liten skala och sedan växla upp till fler verksamheter och kommuner. 

– Sociala investeringar kan både vara svåra och lätta att ”räkna hem” beroende på tid och komplexitet. Ibland räcker det med att ge dem som står närmast arbetsmarknaden en knuff i rätt riktning för att de ska ta klivet och kunna få ett jobb. Sociala investeringar av den karaktären är relativt enkla att ”räkna hem” säger Robert Jonsson, biträdande lektor vid CKS.

Norrköpings kommun ligger i framkant

Kunskapsläget om sociala investeringar är bristfälligt konstaterar författarna, liksom att användningen kan varar oklar. Men det finns goda exempel: Norrköpings kommun har visat att det är möjligt att skapa sociala investeringar som ett resursfördelnings- och utvecklingssytem och är också den kommun i Sverige som jobbat längst med sociala investeringar.

– Norrköping har visat att det är möjligt för en kommun att arbeta med sociala investeringar utifrån ett kommunalekonomiskt perspektiv, säger Robert Jonsson.

 

Kontakt

Senaste nytt från LiU