Sociala robotar används allt mer inom äldreomsorgen

Sociala robotar i form av exempelvis robotkatter och robothundar blir allt vanligare inom äldreomsorgen. Doktoranden Sofia Thunberg berättar om hur äldrevården kan dra nytta av modern välfärdsteknik på Lunchklubben den 12 maj.

Sofia Thunberg.

Intresset för olika slags välfärdsteknik ökar.
– Tekniken är ett hopp, ett måste. Vi får en allt större grupp äldre i samhället, det kräver mer sjukvård och omsorg. Färre yngre ska ta hand om allt fler äldre, då måste vi ha hjälp av en fungerande teknik, säger Sofia Thunberg.
Hon är doktorand i kognitionsvetenskap på Linköpings universitet där hon fördjupar sig i ämnen som berör interaktionen mellan människa och robot.
Välfärdsteknik innefattar bland annat robotar inom vård och omsorg, alltifrån robotdjur till robotar som hjälper personal med städning, duschning och matlagning. Sofia Thunberg har i sina studier studerat hur djurrobotar fungerar inom äldreomsorgen, inte minst bland människor med demenssjukdomar.
– En kattrobot, till exempel, ser ut som en riktig katt. Den har päls, jamar, tittar på en, spinner – man får illusionen av att det är en riktig katt. Detsamma gäller hundrobotarna, säger Sofia Thunberg.
Tidigare forskning visar att djurrobotar ger sällskap och ökar kommunikationen, både mellan de äldre, med personalen och med själva djurroboten. De gamla visar också ett omhändertagande gentemot roboten, till skillnad från att annars vara de som tas om hand.
– Forskningen visar att sådant har betydelse, de äldre blir en del av något större och självkänslan ökar.
Sofia Thunberg har i sina doktorandstudier fått fram resultat som bekräftar den tidigare forskningen. Under pandemiåret har hon fokuserat på personalens roll för tekniken inom äldreomsorgen.
– Det är en jätteviktig fråga. De flesta anställda inom äldreomsorgen har ingen teknisk bakgrund och blir lätt stressade av en viss teknik. Därför är deras attityd, deras intresse och engagemang för tekniken den viktigaste faktorn för att lyckas. En gulvit robotkatt

Många kommuner har under de senaste åren köpt in robotdjur till äldreboendena. Enbart i Östergötland är det fyra kommuner som satsat på det; Norrköping, Linköping, Motala och Mjölby.
– Jag blev själv förvånad när jag upptäckte att det var så vanligt. Våra intervjuer visade att de anställda till en början var skeptiska till nyttan med robotdjuren. Men sen upptäckte de att robotarna direkt accepterades av de gamla.

Människor med demens kan ha extra stor nytta av robotdjuren, påpekar Sofia Thunberg.
– De patienterna kan ofta vara aggressiva och upprepa vissa skadliga beteenden. Våra och andras studier visar att de med hjälp av en robotkatt eller hund blir lugnare och distraheras på ett positivt sätt av kontakten.
Sofia Thunberg pekar på att det finns etiska aspekter på att använda robotdjur i vården, till exempel att de äldre luras att tro att de träffar riktiga djur.
– Det här är frågor som diskuteras. Personalen på äldreboendena är till exempel därför noga med att tala om att det inte rör sig om riktiga, levande djur. De gamla ska inte behandlas som barn.
Inför framtiden kommer välfärdstekniken att öka stort, spår Sofia Thunberg och hänvisar till Japan och Sydkorea som kommit längst i robotutvecklingen.
På lunchföreläsningen den 12 maj vänder hon sig bland annat till start up-företag inom välfärdstekniken.
– De kan dra nytta av den kunskap som redan finns och hur de bör tänka framåt. Som till exempel hur de ska stötta omsorgspersonal att våga använda tekniken, och att göra den enkel att använda. Om de anställda inte fattar tekniken, då kommer den att stå i ett hörn och damma.

Lunchklubben vid Linköpings universitet är ett nätverk för representanter från akademi, näringsliv och samhälle. Alla är välkomna och föranmälan krävs.


Kontakta oss för mer information om Lunchklubben eller ämnetVisa/dölj innehåll

Relaterat innehåll Visa/dölj innehåll

Senaste nytt från LiUVisa/dölj innehåll