Stanna eller flytta? LiU medarrangör av europeisk antropologisk konferens

I många samhällen är det normala tillståndet att stanna kvar i det land man fötts i. Men, detta är inte alla förunnat. Den 14-17 augusti samlas forskare från hela Europa i Stockholm för att diskutera olika frågeställningar kring migration, valet att stanna på en plats samt nystarten i ett nytt land. Arrangörer är Stockholms universitet tillsammans med Linköpings universitet.

REMESO

Europa har den senaste tiden präglats av dramatisk rörlighet: människor har tvingats fly eller migrera på grund av arbete, men också valt att turista i andra länder eller lämnat exempelvis Sverige för en pensionärstillvaro i varmare land.

När den europeiska organisationen för socialantropologer, EASA, arrangerar sin konferens står den europeiska mobiliteten i fokus. Men, inte enbart den, även kvarstannande och nybyggande ingår i det tema man valt för konferensen.

Lotta Björklund Larsen, på Tema teknik och social förändring vid Linköpings universitet, är tillsammans med Helena Wulff, Stockholms universitet, en av konferensens huvudarrangörer. I samarbete med socialantropologer vid LiU och Stockholms universitet har hon utarbetat ett program, aktiviteter och planerat mycket av det praktiska. Nu väntar hon på de 1600 antropologer från hela Europa som under fyra dagar ska diskutera sin forskning på temat ”staying, moving, settling”. lotbj20

Migration är ett ämne som uppmärksammas i många sammanhang, men kvarblivandet på en plats är inte lika uppmärksammat. Hur kommer det sig att det ingår i konferensens tema?

Mobilitet har länge varit ett ämne även inom antropologisk forskning. Men, i många samhällen är kvarblivandet på en plats det man betraktar som det vanliga. För andra krävs ett övervägande att stanna kvar. Vilka blir konsekvenserna av att stanna? Ska jag stanna när andra lämnar? Att stanna kan innebära en förlust i personliga nätverk, försämrad infrastruktur eller ökad sårbarhet. I och med flyktingströmmarna 2015 kändes temat ”staying, moving, settling” aktuellt, säger Lotta Björklund Larsen.

Hur kommer det sig att LiU är med och arrangerar konferensen?

För att jag blev tillfrågad, helt enkelt. Antropologin är idag en liten vetenskaplig disciplin, det finns inte så många renodlade institutioner kvar. Så är det även på Linköpings universitet. Så det är fantastiskt kul att kunna bidra till konferensen, vilket jag gör med mina goda kollegor Anette Wickström, Else Vogel samt Johan Nilsson som nyligen disputerade hos oss.

Vad hoppas ni på att konferensen ska ge?

– Som med alla vetenskapliga konferenser är det nätverksbyggande och delandet av kunskap som står i fokus. När vi bestämde temat för konferensen ville vi att det skulle vara något aktuellt som anknyter till samhället. Det känns viktigt att vi antropologer delar med oss av vår djupa kunskap kring just detta viktiga ämne.

15th EASA Biennial Conference


Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU